Nieuws

PvdA Almere: “Maak eind aan wachtlijsten peuterspeelzaal”

door Jerzy Soetekouw op 4 november 2014

In het najaar van 2014 telt de gemeente Almere een wachtlijst van 251 peuters voor peuterspeelzaalplekken. Daarom doet de PvdA graag mee aan een initiatief om de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen definitief aan te pakken. De PvdA heeft de handen ineengeslagen met coalitiepartners VVD en Leefbaar Almere en oppositiepartij GroenLinks. Samen willen deze fracties een doorbraak forceren.

Onnodige achterstanden
“Deze wachtlijst is ronduit zorgelijk. Er moet zo snel mogelijk een eind aan de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen komen. Aangezien de Citoscores tegenwoordig al in groep zes bepalend zijn voor de toekomst van een kind, is het noodzakelijk dat eventuele achterstanden op zeer jonge leeftijd worden aangepakt,” zo stelt fractieassistent Leida Hӧhle. “Voor veel peuters is de peuterspeelzaal een goede plek om opgelopen achterstand in te lopen. De peuterspeelzaal biedt deze groep een onontbeerlijke voorbereiding op het basisonderwijs. Deze voorziening past precies binnen de visie van de PvdA. Wij willen dat alle kinderen zo veel mogelijk met gelijke kansen aan hun onderwijscarrière kunnen beginnen.”

College beloofde 300 extra plaatsen
In het voorjaar van 2014 heeft het College beloofd maatregelen te zullen nemen om de wachtlijsten terug te dringen. Er zouden gedurende het lopende jaar 300 extra plaatsen van twee dagdelen worden gerealiseerd. Toen is rekening gehouden met de verplichte verkleining van de groepen van 16 naar 14 kinderen. Acht maanden later is het duidelijk dat het College haar belofte niet heeft kunnen inlossen.

Gezamenlijke oproep
Om de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen definitief aan te pakken is een gezamenlijke motie van VVD, PvdA, Leefbaar Almere en GroenLinks ingediend die bij de behandeling van de programmabegroting 2015 besproken zal worden. Met de motie wordt het College opgeroepen om een definitief een einde aan de wachtlijsten te maken.

Reacties zijn gesloten.