Nieuws

“#Voortvarend blijven strijden voor effectieve schuldhulpverlening”

door Jerzy Soetekouw op 19 januari 2017

Op donderdag 19 januari vergadert de Almeerse gemeenteraad over het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid. Tijd voor een gesprek met Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA Almere, die zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. De effectiviteit van schuldhulpverlening heeft zijn bijzondere aandacht: stellingen en zijn reacties.

lees verder »

Vragen Huisvesting Statushouders

door Kerim Iskender op 17 januari 2017

De Partij van de Arbeid heeft het college in Almere schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting en begeleiding van een groep statushouders. De partij kwam tot deze actie nadat buurtbewoners uit Tussen de Vaarten raadsleden van de partij hadden benaderd.

lees verder »

Kinderen in armoede detective groot succes!

door Erik Theunissen op 11 januari 2017

Op dinsdag 14 december brachten PvdA politici én gewone PvdA leden een bezoek aan zestien Almeerse organisaties die allemaal te maken hebben/krijgen met kinderen die in armoede leven. De dag was een groot succes.

lees verder »

Nieuwjaarsborrel PvdA Almere

2 januari 2017

Uitnodiging De nieuwjaarsborrel, met speeches van de voorzitter en de fractievoorzitter en een toost op het prachtige verkiezingsjaar 2017, vindt plaats in Perzisch restaurant Mandana, Belfort 142, Almere Stad van 18.00 – 20.00 uur op vrijdag 13 januari.

lees verder »

“Mijn fietspad verandert ieder jaar in een racebaan”

door Hassan Buyatui op 29 december 2016

Ieder jaar worden de paaltjes die fietspaden afschermen van de autoweg tijdens de vorstperiode van de wegen verwijderd. Dit om strooiwagens gemakkelijker toegang te verstrekken tot het fietspad. De PvdA Almere ontving vanuit de kruidenwijk een klacht hierover.

lees verder »

“Collectieve Zorgverzekering voor minima is te duur”

door Jerzy Soetekouw op 27 december 2016

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan minima. In verschillende gevallen valt deze namelijk duurder uit dan wanneer deze doelgroep zelf op zoek gaat naar de voordeligste verzekering. Een volstrekt onwenselijke situatie, zo stelt PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw.

lees verder »

Oproep PvdA komt uit: Directie Tomingroep levert deel fors salaris in

door Jerzy Soetekouw op 25 december 2016

De directie van de Tomingroep moet zo snel mogelijk een deel van haar salaris inleveren, om het naar de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) terug te brengen. Met deze boodschap ging de wethouder Werk & Inkomen, Froukje de Jonge, op initiatief van de PvdA in gesprek met de directie van de Tomingroep.

lees verder »

Almere spelt Den Uyl nu goed

door Jerzy Soetekouw op 21 december 2016

De PvdA Almere was de afgelopen week landelijk nieuws vanwege een schrijffout in het straatnaambordje van het Den Uylpad. Verschillende media, waaronder het Algemeen Dagblad, Hart van Nederland, NOS en NU.nl berichtten over onze reactie die door Omroep Flevoland opgetekend was. De fout is inmiddels hersteld door de gemeente Almere, zo stelt de NOS.

lees verder »

„PVV schudt Almere wakker én zaait haat”

door Jerzy Soetekouw op 19 december 2016

Hoewel de PVV in Almere in 2014 de verkiezingen won, bleef de partij buiten het college. Van tegenstrever PvdA krijgen Wilders’ volgelingen in de Flevolandse stad een flinke pets. „Ze zijn vooral bezig met bangmakerij.”

lees verder »

Burgemeester spreekt met ROC scholen over toekomst MBO onderwijs in Almere

door Leida Höhle op 19 december 2016

ALMERE – Op uitnodiging van burgemeester Franc Weerwind, vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, heeft op donderdagavond 8 december een gesprek plaatsgevonden met leden van het college van bestuur van ROC Flevoland en ROC TOP. Het onderwerp van gesprek was de toekomst van de ROC’s in Almere. Dit naar aanleiding van het advies

lees verder »