Nieuws

Huisvest Almere vergunninghouders passend?

door John van der Pauw op 24 januari 2015

De PvdA wil weten welke afspraken er zijn voor het huisvesten van toegelaten asielzoekers in Almere. Deze vergunninghouders kunnen een aangeboden woning alleen in heel uitzonderlijke gevallen weigeren en blijken in de duurste huurwoningen te worden geplaatst.

lees verder »

PvdA: “Roep overlast afval dumpende Almeerders een halt toe”

door Hassan Buyatui op 23 januari 2015

Dumpen van afval is illegaal. Toch gebeurt het in Almere vaak en op grote schaal. Zwerfvuil verstoort het straatbeeld, trekt allerlei ongedierte aan en zorgt voor een groter onveiligheidsgevoel onder buurtbewoners. Reden voor de PvdA Almere om aan de bel te trekken.

lees verder »

Jaarverslag Ombudsteam PvdA Almere

21 januari 2015

Sinds de zomer van 2014 heeft het Ombudsteam Almere een doorstart gemaakt. Het PvdA Ombudsteam bestaat uit: Ruth Delobi, Herman Linzel, Qasim Nazemi en Monica Baij. Elke eerste en derde woensdag van de maand heeft het team open spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur in de fractiekamer op het gemeentehuis. Een afspraak voor het open

lees verder »

“Maatwerk vereist bij bomenkap Kruidenwijk”

door Jerzy Soetekouw op 16 januari 2015

Op 14 januari namen Ciska van Rijn en Jerzy Soetekouw namens de PvdA-fractie deel aan een wandeling door de Almeerse Kruidenwijk. Deze wandeling stond in het teken van de aanstaande bomenkap in de wijk. Deze bomenkap heeft de wijk in tweeën gespleten met voor- en tegenstanders.

lees verder »

Stichting Twisted op bezoek bij PvdA Almere

door Jerzy Soetekouw op 12 januari 2015

Vrijdag 9 januari heeft de Almeerse PvdA-fractie een bezoek gekregen van Stichting Twisted. De PvdA en Twisted ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA over schooluitval onder jongeren van Marokkaanse afkomst.

lees verder »

Demonstratie voor de democratie

8 januari 2015

Naar aanleiding van de aanslag op de redactie van satirisch weekblad Charlie Hebdo wordt vandaag in diverse Nederlandse steden gedemonstreerd. Ook in Almere zal een demonstratie plaatsvinden, als steunbetuiging aan de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag.

lees verder »

DebatCafé “Zorgen om de zorg” met Lea Bouwmeester

8 januari 2015

Per 1 januari worden zorgtaken naar de gemeenten overgedragen. Dat brengt grote veranderingen met zich mee, met name voor de gemeenten die met minder geld meer moeten gaan doen. Zijn de gemeenten er klaar voor?

lees verder »

Rode nieuwjaarsborrel in het PvdA-huis

door John van der Pauw op 5 januari 2015

Op 4 januari 2015 heeft de afdeling Almere van de Partij van de Arbeid het nieuwe jaar ingeluid met een gezellige ‘rode borrel’. Onder het genot van een hapje en een drankje liet afdelingsvoorzitter Hattem Palma in het PvdA-huis weten dat de PvdA niet bij politiek alleen bestaat.

lees verder »

Zorgen PvdA over schooluitval Marokkaanse jongeren

3 januari 2015

De Almeerse PvdA fractie maakt zich zorgen over het het aantal vroegtijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Raadslid Jerzy Soetekouw heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

lees verder »

PvdA-raadslid Soetekouw: “Nieuwe participatieverordeningen roodgekleurd”

door Jerzy Soetekouw op 2 januari 2015

Op 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is nu volledig verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de uitvoering van de verplichte tegenprestatie door bijstandsgerechtigden.

lees verder »