Nieuws

PvdA: echte banen bij het nieuwe upcycleperron

door Hassan Buyatui op 1 maart 2015

Het bestaande recycleperron op De Steiger in Almere Haven is verouderd en voldoet niet meer aan de geldende milieueisen. Daarom wil het college wil dit recycleperron vervangen door een upcycleperron. De PvdA is enthousiast, maar geeft het college twee voorwaarden mee om dit plan verder te verbeteren.

lees verder »

PvdA Almere op Werkplein: Onzichtbare taken bron voor werkgelegenheid

door Jerzy Soetekouw op 8 februari 2015

Op 4 februari ging de Almeerse PvdA op bezoek bij UWV Werkbedrijf. Tijdens deze ontmoeting zijn veel ervaringen en ideeën uitgewisseld. De nieuwe Participatiewet, de samenwerking met Sociale Zaken en de kansen van jobcarving stonden centraal. Het leverde een goede inkijk bij UWV Werkbedrijf op.

lees verder »

De bruggen van het Vier Bruggenpad 2.0

door Hassan Buyatui op 1 februari 2015

Het herstel van de vier bruggen in het Vier Bruggenpad zou eind 2014 af zijn. Deze deadline is niet behaald omdat de planning van het aanbrengen van de bruggen om allerlei redenen aangepast moest worden. Volgens de huidige planning zijn er inmiddels op donderdag 29 januari jl. twee bruggen geplaatst.

lees verder »

Huisvest Almere vergunninghouders passend?

door John van der Pauw op 24 januari 2015

De PvdA wil weten welke afspraken er zijn voor het huisvesten van toegelaten asielzoekers in Almere. Deze vergunninghouders kunnen een aangeboden woning alleen in heel uitzonderlijke gevallen weigeren en blijken in de duurste huurwoningen te worden geplaatst.

lees verder »

PvdA: “Roep overlast afval dumpende Almeerders een halt toe”

door Hassan Buyatui op 23 januari 2015

Dumpen van afval is illegaal. Toch gebeurt het in Almere vaak en op grote schaal. Zwerfvuil verstoort het straatbeeld, trekt allerlei ongedierte aan en zorgt voor een groter onveiligheidsgevoel onder buurtbewoners. Reden voor de PvdA Almere om aan de bel te trekken.

lees verder »

Jaarverslag Ombudsteam PvdA Almere

21 januari 2015

Sinds de zomer van 2014 heeft het Ombudsteam Almere een doorstart gemaakt. Het PvdA Ombudsteam bestaat uit: Ruth Delobi, Herman Linzel, Qasim Nazemi en Monica Baij. Elke eerste en derde woensdag van de maand heeft het team open spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur in de fractiekamer op het gemeentehuis. Een afspraak voor het open

lees verder »

“Maatwerk vereist bij bomenkap Kruidenwijk”

door Jerzy Soetekouw op 16 januari 2015

Op 14 januari namen Ciska van Rijn en Jerzy Soetekouw namens de PvdA-fractie deel aan een wandeling door de Almeerse Kruidenwijk. Deze wandeling stond in het teken van de aanstaande bomenkap in de wijk. Deze bomenkap heeft de wijk in tweeën gespleten met voor- en tegenstanders.

lees verder »

Stichting Twisted op bezoek bij PvdA Almere

door Jerzy Soetekouw op 12 januari 2015

Vrijdag 9 januari heeft de Almeerse PvdA-fractie een bezoek gekregen van Stichting Twisted. De PvdA en Twisted ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA over schooluitval onder jongeren van Marokkaanse afkomst.

lees verder »

Demonstratie voor de democratie

8 januari 2015

Naar aanleiding van de aanslag op de redactie van satirisch weekblad Charlie Hebdo wordt vandaag in diverse Nederlandse steden gedemonstreerd. Ook in Almere zal een demonstratie plaatsvinden, als steunbetuiging aan de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag.

lees verder »

DebatCafé “Zorgen om de zorg” met Lea Bouwmeester

8 januari 2015

Per 1 januari worden zorgtaken naar de gemeenten overgedragen. Dat brengt grote veranderingen met zich mee, met name voor de gemeenten die met minder geld meer moeten gaan doen. Zijn de gemeenten er klaar voor?

lees verder »