Nieuws

“Overwaarde koophuis dupeert bewoners”

door Jerzy Soetekouw op 20 mei 2015

De PvdA Almere heeft geconstateerd dat verschillende Almeerders met een laag inkomen op dit moment geen kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Op grond van hun lage inkomen zouden zij daar wel recht op hebben, maar vanwege de vermeende overwaarde van hun koopwoning worden de gemeentelijke aanslagen niet kwijtgescholden.

lees verder »

Uitnodiging: Meedenken over sociale en culturele projecten voor Almere!

18 mei 2015

Onder de titel “Meedenken over sociale en culturele projecten voor Almere!” organiseert de PvdA Afdeling Almere op dinsdagavond 26 mei aanstaande een themabijeenkomst waarbij wij met u willen brainstormen over projecten die via Fonds Verstedelijking Almere (FVA) kunnen worden gerealiseerd.

lees verder »

Bed, Bad en Brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers

15 mei 2015

Onlangs is het kabinet tot een nieuwe regeling gekomen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de Bed-Bad-Brood-regeling. Na 15 juni 2015 zullen met name de vijf grootste gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Naast Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zal ook Ter Apel de opvang van deze mensen verzorgen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet willen

lees verder »

Zorgen PvdA om circulaire economie

13 mei 2015

De PvdA Almere maakt zich zorgen om de positie van de stad als het gaat om circulaire economie. Dat is een systeem waarin producten maximaal worden hergebruikt en Almere heeft dat als economisch speerpunt.

lees verder »

PvdA Almere viert Dag van de Arbeid

door Jerzy Soetekouw op 11 mei 2015

Op 1 mei vierde de PvdA Almere de Internationale Dag van de Arbeid. In ons partijpand was er een bijeenkomst voor de leden en ’s avonds vierden we met enthousiaste fractieleden de Nacht van de Arbeid. Tijdens de Nacht van de Arbeid verrasten wij verschillende nachtwerkers met een roos en spraken onze waardering aan hen

lees verder »

Trendbreuk: huren wordt betaalbaarder

door John van der Pauw op 28 april 2015

Met de beleidsbrief wonen maken burgemeester en wethouders duidelijk hoe het in 2014 is gegaan met het Almeerse woonbeleid. De prestatieafspraken laten zien hoe de toekomst van huurders er uit zal zien. Fractievoorzitter John van der Pauw (PvdA) ziet een trendbreuk in de prijzen van huurhuizen: die gaan omlaag.

lees verder »

PvdA Almere: “Maak een plan voor stimuleren werkgelegenheid”

door Hassan Buyatui op 20 april 2015

In december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdlijnennotitie ‘De economische kracht van Almere’. Deze notitie is door wethouder Pol opgesteld, naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van Almeerse ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en diverse overheden.

lees verder »

Uitnodiging Thema-avond Werk

door Jerzy Soetekouw op 14 april 2015

Volgende week is het al zo ver: een speciale thema-avond over werk en re-integratie! Met veel plezier nodigen wij u uit voor deze avond. Wij willen graag met u in gesprek over uw ervaringen en/of ideeën bij dit thema.

lees verder »

PvdA Meldpunt aanrijdingen Evenaar Almere Buiten

door Hassan Buyatui op 13 april 2015

Het aantal aanrijdingen op de Evenaar in Almere Buiten lijkt toe te nemen. Als de economische activiteit rond de Evenaar groeit, zal dat zorgen voor meer verkeer en een grotere kans op aanrijdingen. Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de PvdA een Meldpunt Aanrijdingen Evenaar geopend op Facebook.

lees verder »

PvdA & FNV samen in actie voor een eerlijke arbeidsmarkt

door Jerzy Soetekouw op 10 april 2015

De Almeerse PvdA-fractie en FNV Lokaal zullen samen in actie komen voor eerlijk werk en een fatsoenlijk loon. In een gesprek zijn afspraken gemaakt over een toekomstige samenwerking tussen de twee partijen. Inzet: een goede naleving van de CAO’s door de lokale ondernemingen en de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

lees verder »