Nieuws

Persbericht Fractie PvdA Almere n.a.v. nieuwsbericht

door Jerzy Soetekouw op 22 juli 2016

De PvdA Almere heeft in het nieuwsbericht “PvdA-ers praten met moslimjongeren over Turkije” kennisgenomen van het citaat van raadslid Kerim Iskender over de situatie in Turkije. In dit nieuwsbericht wordt aangegeven dat “hij vindt dat Erdoğan de laatste jaren op een positieve manier zijn steentje heeft bijgedragen, en dat het nu lastig is in te

lees verder »

Afscheid van een stille kracht

door John van der Pauw op 6 juli 2016

Op dinsdag 5 juli 2016 hebben familie, vrienden en (oud) collega’s afscheid genomen van Almeerder en sociaal democraat Leon Kokhuis. Met het overlijden van Leon verliest de Almeerse PvdA een gewaardeerde stille kracht van de sociaal democratie. Wij zullen hem missen.

lees verder »

Schriftelijke aanbevelingen

door Jerzy Soetekouw op 6 juli 2016

Geacht college, In uw nieuwe beleidsplan armoedebestrijding spreekt u nadrukkelijk het voornemen uit om voortaan evidence based te werken. De PvdA Almere onderschrijft deze ambitie om te werken vanuit een basis van vastgestelde feiten.

lees verder »

Dit is bepaald geen sinecure

3 juli 2016

Als journalist verklap je nooit je bronnen, toch doe ik het dit keer wel. Leon was mijn bron van inspiratie tijdens de eerste jaren van mijn journalistieke loopbaan in Almere. Twintig jaar geleden, het moet september zijn geweest, stapte ik een bedompt hok vol sigarettenrook aan de Edestraat in. Daar zat Leon iedere vrijdagavond te

lees verder »

PvdA Almere: “Succesvolle schuldenaanpak Vroeg Eropaf naar Almere”

22 juni 2016

De kogel lijkt door de kerk. Het heeft er alle schijn van dat ook Almere met de “Vroeg erop af-aanpak” gaat werken. Met deze aanpak volgt na een kleine huurachterstand direct een huisbezoek en een snel plan om orde op zaken te stellen. Elders is ‘Vroeg Eropaf’ succesvol. PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw: “Invoeren van ‘Vroeg Eropaf’

lees verder »

Medemenselijkheid en brief- en woonadressen

door John van der Pauw op 13 juni 2016

De gemeente is verantwoordelijk voor het vastleggen van woon- en briefadressen van in de Basis registratie personen. Burgers zonder woonadres kunnen een nieuwe start maken met een briefadres. De correctie van een fout woonadres zou niet langer dan drie maanden tijd moeten kosten.

lees verder »

OID’s voor Bommelveste en de PvdA

door Hassan Buyatui op 12 juni 2016

In november 2011 zijn de eerste woningen van het appartementencomplex Bommelveste aan de Olivier B. Bommelhof opgeleverd. Een complex dat gold als een voorbeeld van modern bouwen. Een ding ontbrak: ondergrondse afvalcontainers (OID’s). Vijf jaar na de oplevering is een einde gekomen aan dat gemis.

lees verder »

Tariefdifferentiatie (Diftar) is niet nodig

door Hassan Buyatui op 9 juni 2016

Op donderdag 19 mei 2016 is het initiatiefvoorstel van de D66 ‘Afval scheiden loont echt’ in de raad besproken. De PvdA vond met name de timing van deze agendering zeer ongelukkig. Het college heeft net nieuwe plannen ontwikkeld om van Almere in 2020 een afvalloze stad te maken.

lees verder »

Onderzoek naar veiligheidsgevoel

door Kerim Iskender op 8 juni 2016

Onze fractie is samen de ChristenUnie een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel onder Almeerders. Onze fracties zouden graag zien dat Almeerders zich de komende jaren veiliger gaan voelen.

lees verder »

Nee tegen giftige cocktail van minder huurtoeslag en andere beslagvrije voet

6 juni 2016

Steeds meer mensen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Dat komt voor een groot deel door sterk stijgende woonlasten en premies voor de zorgverzekering. Een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag en de vereenvoudiging van het beslag op inkomen zou wel eens een giftige cocktail kunnen blijken voor mensen met een laag inkomen of (hoge)

lees verder »