Raadsleden

Jerzy Soetekouw

Fractievoorzitter

Algemene Zaken, armoedebeleid, financiën & grondbeleid, bestuurlijke vernieuwing

Kerim Iskender

Vice-fractievoorzitter

Veiligheid, integratie en wonen

Hassan Buyatui

Raadslid

Duurzaamheid, beheer en onderhoud, economie, dierenwelzijn

John van der Pauw

Raadslid

Cultuur, vastgoed, Floriade

Ciska van Rijn

Raadslid

Ruimtelijke ordening, schaalsprong, WMO & Jeugd

Leida Höhle

Fractieassistent

Onderwijs en verkeer & vervoer

Erik Theunissen

Fractieassistent

Integrale wijkaanpak, sport, Re-integratie en werk