Armoedebestrijding

Steeds meer mensen moeten met een laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand in armoede hoeft te leven. Wij willen het huidige beleid gebaseerd op de drie P’s (preventie, participatie en perspectief) voortzetten. Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar vooral door mogelijkheden te bieden zelf uit de armoede te komen.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Schuldhulpverlening dient voortvarend te worden ingezet. Als mensen door omstandigheden nog niet met schulddienstverlening kunnen starten, worden de belemmeringen eerst aangepakt door inschakeling van zorgpartners.
  • De PvdA wil dat minimaal het huidige minimabeleid wordt voortgezet. Wij staan voor het behoud van onder meer het Woonlastenfond, het Jeugdsportfonds en zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.
  • De PvdA is voor het invoeren van een stadspas. Die pas biedt voordeelregelingen op het gebied van recreatie, sport en cultuur. Deze pas zal voor een schappelijke prijs te koop worden aangeboden aan inwoners van Almere en gratis worden aangeboden aan mensen uit gezinnen met minimuminkomen.
  • De PvdA ziet erop toe dat er goede en gemakkelijk leesbare informatie komt over alle voorzieningen en regelingen binnen het minimabeleid.
  • Van iedere bijstandsgerechtigde vragen we een maatschappelijke inzet naar vermogen. Deze inzet sluit aan bij de eigen mogelijkheden en talenten.
Nieuwsberichten over Armoedebestrijding

Vragen PvdA leveren Almeerders €400.000,- op

door Jerzy Soetekouw op 17 juli 2017

De gemeente Almere heeft voor € 400.000 aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn nu hersteld. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn erg tevreden met deze uitkomst.

lees verder »

Gemeenteraad wil experiment Regelarme Bijstand

door Jerzy Soetekouw op 14 juni 2017

De gemeenteraad van Almere wil een experiment met een ‘Regelarme Bijstand’. Het plan heeft als doel om meer mensen uit de bijstand te krijgen maar ook de bijstandsgerechtigden meer regie te geven bij het zoeken naar werk.

lees verder »

“Koop schulden van jongeren over”

door Jerzy Soetekouw op 9 juni 2017

De nieuwe Almeerse schuldhulpverlening wordt voortvarender. Om dit te realiseren diende de PvdA een aantal amendementen in bij het nieuwe beleidsplan. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze voorstellen. “Een mooi resultaat,” zo stelt Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de Almeerse sociaaldemocraten.

lees verder »

“Schuldhulpverlening kan voortvarender”

door Jerzy Soetekouw op 1 juni 2017

De PvdA wil dat de schuldhulpverlening in Almere op een aantal punten voortvarender wordt aangepakt. Vooral jongeren komen veel te snel in problemen. De partij dient twee wijzigingen (amendementen) in om de aanpak te verbeteren.

lees verder »

Mini-conferentie sociale supermarkt groot succes

door Jerzy Soetekouw op 18 mei 2017

De gemeente Almere wil in de toekomst graag een sociale supermarkt. Hier kunnen minima goedkoop boodschappen doen en mogelijk ook nog geholpen worden hun financiële situatie te verbeteren. Daarom organiseerden de PvdA en Leefbaar Almere een miniconferentie om ideeën hierover uit te wisselen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

lees verder »

Uitnodiging mini-conferentie Sociale Supermarkt Almere

door Jerzy Soetekouw op 22 april 2017

In Almere werken verschillende organisaties aan een nieuw soort supermarkt voor minima: een sociale supermarkt. Het Voedselloket Almere heeft al een eigen supermarkt, waar klanten zelf hun boodschappenmand kunnen vullen en afrekenen met tegoed op een pasje.

lees verder »

“Kwijtschelding lokale belasting moet sneller”

door Jerzy Soetekouw op 22 maart 2017
Foto Omroep Flevoland

Bij de meeste Almeerse huishoudens zijn de jaarlijkse heffingen voor de gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Almeerders met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen voor kwijtschelding. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw van de Partij van de Arbeid heeft vorig jaar diverse klachten ontvangen over de afhandeling van deze verzoeken door de gemeente.

lees verder »

PvdA Almere doet mee aan NL Doet

door Jerzy Soetekouw op 12 maart 2017

Op vrijdag 10 maart heeft de Almeerse gemeenteraadsfractie van de PvdA aan verschillende activiteiten meegedaan in het kader van NL Doet. Raadsleden Kerim Iskender en Jerzy Soetekouw hielpen in de groentetuin van het Voedselloket Almere in Almere Poort.

lees verder »

PvdA wil geld voor kinderen in armoede veiligstellen

door Jerzy Soetekouw op 1 februari 2017

ALMERE – Almere krijgt structureel een miljoen euro extra vanuit het Rijk om iets aan kinderen in armoede te doen, maar dan moet het college van burgemeester en wethouders daar volgens de gemeenteraadsfractie van de PvdA wel een plan voor hebben.

lees verder »

PvdA en Leefbaar Almere willen gesprek over sociale supermarkt Almere

door Jerzy Soetekouw op 24 januari 2017

Bij een sociale supermarkt kunnen mensen met een klein budget hun boodschappen tegen kostprijs doen. De Partij van de Arbeid-fractie ziet de voordelen van een sociale supermarkt voor de stad en werkt daarom al lange tijd aan het realiseren van zo’n initiatief in Almere.

lees verder »