Armoedebestrijding

Steeds meer mensen moeten met een laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand in armoede hoeft te leven. Wij willen het huidige beleid gebaseerd op de drie P’s (preventie, participatie en perspectief) voortzetten. Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar vooral door mogelijkheden te bieden zelf uit de armoede te komen.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Schuldhulpverlening dient voortvarend te worden ingezet. Als mensen door omstandigheden nog niet met schulddienstverlening kunnen starten, worden de belemmeringen eerst aangepakt door inschakeling van zorgpartners.
  • De PvdA wil dat minimaal het huidige minimabeleid wordt voortgezet. Wij staan voor het behoud van onder meer het Woonlastenfond, het Jeugdsportfonds en zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.
  • De PvdA is voor het invoeren van een stadspas. Die pas biedt voordeelregelingen op het gebied van recreatie, sport en cultuur. Deze pas zal voor een schappelijke prijs te koop worden aangeboden aan inwoners van Almere en gratis worden aangeboden aan mensen uit gezinnen met minimuminkomen.
  • De PvdA ziet erop toe dat er goede en gemakkelijk leesbare informatie komt over alle voorzieningen en regelingen binnen het minimabeleid.
  • Van iedere bijstandsgerechtigde vragen we een maatschappelijke inzet naar vermogen. Deze inzet sluit aan bij de eigen mogelijkheden en talenten.
Nieuwsberichten over Armoedebestrijding

“#Voortvarend blijven strijden voor effectieve schuldhulpverlening”

door Jerzy Soetekouw op 19 januari 2017

Op donderdag 19 januari vergadert de Almeerse gemeenteraad over het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid. Tijd voor een gesprek met Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA Almere, die zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. De effectiviteit van schuldhulpverlening heeft zijn bijzondere aandacht: stellingen en zijn reacties.

lees verder »

Kinderen in armoede detective groot succes!

door Erik Theunissen op 11 januari 2017

Op dinsdag 14 december brachten PvdA politici én gewone PvdA leden een bezoek aan zestien Almeerse organisaties die allemaal te maken hebben/krijgen met kinderen die in armoede leven. De dag was een groot succes.

lees verder »

“Collectieve Zorgverzekering voor minima is te duur”

door Jerzy Soetekouw op 27 december 2016

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan minima. In verschillende gevallen valt deze namelijk duurder uit dan wanneer deze doelgroep zelf op zoek gaat naar de voordeligste verzekering. Een volstrekt onwenselijke situatie, zo stelt PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw.

lees verder »

22 november: Thema avond Zorg in Nederland

13 november 2016

Engelke Degenhart zal, aan de hand van cijfers, laten zien dat de zorgkosten in Nederland verdubbeld zijn vanaf het moment (2006) dat het huidige zorgstelsel is ingegaan. Waar komt deze verhoging vandaan? Veel zorgkosten gaan naar 80+ en jongeren. Vanaf 2030 zal een kwart van de Nederlandse bevolking uit 65 plussers bestaan, hoe blijft zorg

lees verder »

PvdA-raadslid Soetekouw: “Almeerders moeten krijgen waar ze recht op hebben”

door Jerzy Soetekouw op 15 september 2016

Voor het zomerreces stond het nieuwe armoedebeleid op de agenda van de Almeerse gemeenteraad. Op 8 september is deze bespreking afgerond met de stemming over de laatste motie bij dit nieuwe beleid. PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw speelde een opvallende rol tijdens de besprekingen.

lees verder »

PvdA Almere ontdekt landelijke rekenfout in Berekenuwrecht.nl

door Jerzy Soetekouw op 13 september 2016

BerekenUwRecht.nl berekent niet foutloos alle aanspraken. Dat heeft het Almeerse College moeten constateren naar aanleiding van vragen van de PvdA.

lees verder »

Schriftelijke aanbevelingen

door Jerzy Soetekouw op 6 juli 2016

Geacht college, In uw nieuwe beleidsplan armoedebestrijding spreekt u nadrukkelijk het voornemen uit om voortaan evidence based te werken. De PvdA Almere onderschrijft deze ambitie om te werken vanuit een basis van vastgestelde feiten.

lees verder »

PvdA Almere: “Succesvolle schuldenaanpak Vroeg Eropaf naar Almere”

door Jerzy Soetekouw op 22 juni 2016

De kogel lijkt door de kerk. Het heeft er alle schijn van dat ook Almere met de “Vroeg erop af-aanpak” gaat werken. Met deze aanpak volgt na een kleine huurachterstand direct een huisbezoek en een snel plan om orde op zaken te stellen. Elders is ‘Vroeg Eropaf’ succesvol. PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw: “Invoeren van ‘Vroeg Eropaf’

lees verder »

PvdA Almere: geslaagd gesprek over schuldhulpverlening

door Jerzy Soetekouw op 8 oktober 2014

Op 10 september 2014 is de fractie van de PvdA in gesprek gegaan met schuldenaren en anderen met ervaringen over de schuldhulpverlening in Almere. Die gedeelde ervaringen zijn aanleiding om nog eens goed te kijken of wat fout gaat beter kan en wat goed gaat goed kan blijven.

lees verder »

PvdA in gesprek over ervaringen met de schuldhulpverlening

door Jerzy Soetekouw op 3 september 2014

De schuldhulpverlening in Almere is anderhalf jaar geleden veranderd. De PvdA nodigt Almeerders uit om hun ervaring te delen tijdens een thema-avond over de Almeerse schuldhulpverlening op woensdagavond 10 september 2014. Deze bijeenkomst vindt plaats in het PvdA-pand aan de Wisselweg 200 in Almere Stad.

lees verder »