Economie

De PvdA streeft naar een sterke Almeerse economie. Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De PvdA wil een gevarieerd winkel-, kunst- en cultuuraanbod. Het winkelaanbod van de reguliere ketens wordt verrijkt met kleine gespecialiseerde winkeltjes. Daar is betaalbare ruimte voor nodig.Het stadshart van Almere moet een levendig centrum zijn. Met retailers wordt overlegd over een evenwichtige verdeling tussen kiosken en ‘karren’ en andere standplaatsen. Het overschot aan aantal vierkante meter winkelruimte wordt in kaart gebracht en op andere wijze ingezet.
  • De PvdA zet in op ICT Almere (2.0). Almere wordt het digitale hart van de Noordvleugel.
  • PvdA Almere werkt samen met de provincie en Lelystad aan een volwaardige luchthaven. Almere ontwikkelt met de triple A (Amsterdam, Amstelveen en Almere) een internationaal economisch handelsnetwerk en sluit zich aan bij het internationaal groot stedenoverleg en de European New Towns.
  • De innovatieve kracht van ZZP-ers wordt in kaart gebracht en benut.
  • Aanbestedingen worden aantrekkelijk gemaakt voor lokale ondernemers, midden en klein bedrijf en ZZP-ers.
Nieuwsberichten over Economie

“€250.000 voor ingehuurde ambtenaar onacceptabel”

door Jerzy Soetekouw op 17 september 2017

Een jaarsalaris van meer dan 250.000 euro. Voor veel mensen is dat waarschijnlijk een droom. Voor door de overheid gehuurde externe werknemers blijkt het echter niet zo gek. Sommige externen strijken bij gemeentes meer dan 250.000 euro, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

lees verder »

“Vast werk? Vaste baan!”

door Jerzy Soetekouw op 31 juli 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over het aantal inhuurkrachten werkzaam op het stadhuis. Volgens deze partij werkt de gemeente met te veel externe werknemers. Momenteel is ongeveer 16% van de medewerkers op het stadhuis een inhuurkracht. Landelijk is de richtlijn voor overheidsorganisaties dat maximaal 10% van de werknemers ingehuurd

lees verder »

PvdA en D66 willen dat gemeente sneller betaalt

door Jerzy Soetekouw op 1 juli 2017

De PvdA en D66 willen dat de gemeente Almere sneller openstaande rekeningen betaalt. Nu betaalt de gemeente slechts 84 procent van de rekeningen binnen dertig dagen. Wat de PvdA en D66 betreft wordt dit honderd procent.

lees verder »

PvdA zegt nee tegen overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

door Hassan Buyatui op 7 april 2017

Het bedrijf Vijfhoek Recycling Almere wil een overslaglocatie aan de Silokade realiseren. De PvdA vindt dat deze aanvraag in strijd is met de ambities van de gemeente en provincie op het gebied van vrijetijdseconomie en heeft ernstige twijfels of deze ontwikkeling wel te combineren valt met de realisatie van Nationaal Park Nieuwland.

lees verder »

Pilot De Vaart: Onderneemt het college voldoende acties?

door Hassan Buyatui op 10 februari 2017

In het kader van het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) heeft de gemeente financiële steun gekregen vanuit de provincie om de kwaliteit van het bedrijventerrein De Vaart te verbeteren. Deze subsidie is niet vrijblijvend. Er is een aantal prestaties aan vastgekoppeld. De PvdA-fractie wil daarom van het college weten wat er gedaan is om de financiering

lees verder »

PvdA: ‘Almere moet werken aan eerlijke handel’

door Hassan Buyatui op 20 november 2016

Almere moet zich nadrukkelijk presenteren als gemeente waar eerlijke handel plaatsvindt. Een belangrijke voorwaarde is dat de stad het stempel ‘Fair Trade Gemeente’ krijgt. PvdA Almere wil zich daar sterk voor maken.

lees verder »

Buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

door Hassan Buyatui op 10 april 2016

De PvdA fractie wil een heldere analyse om internationale bedrijven naar Almere te lokken. De PvdA gaat daarom met raad en college in gesprek over de vraag hoe het college er voor kan zorgen dat Almere meer profiteert van de buitenlandse investeringsprojecten.

lees verder »

PvdA tevreden over begrotingsbehandeling

door Ciska van Rijn op 6 december 2014

Op 13 november 2014 is de begroting 2015 van gemeente Almere door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord verwerkt. Vanwege noodzakelijke bezuinigingen zijn de aanjaaggelden voor Cultuur, Economie en Onderwijs iets lager uitgevallen.

lees verder »