Jeugdzorg

Het is van essentieel belang dat kinderen opgroeien in een zorgzame en veilige omgeving, zowel binnen het gezin als daarbuiten. De Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans benutten om de Jeugdzorg beter en efficiƫnter te organiseren. De PvdA wil dat in het jeugdbeleid nadruk komt te liggen op preventie.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Het primaire doel van het jongerenwerk is jongeren helpen zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Dit kan alleen door jongeren op te zoeken en samen met hen activiteiten te ontwikkelen en te realiseren.
  • De PvdA zorgt voor betere professionele samenwerking tussen de verschillende organisaties die werken met jongeren.
Nieuwsberichten over Jeugdzorg

Gemeente verantwoordelijk voor Jeugd en MeeDoen

door Ciska van Rijn op 7 december 2014

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het Jeugdbeleid en oude en nieuwe taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen.

lees verder »

Gebrek aan woonruimte voor kwetsbare jongeren

door Ciska van Rijn op 22 oktober 2014
Foto Almere Dichtbij

Volgens Ciska van Rijn is er in Almere een tekort aan woonruimte voor kwetsbare jongeren. Hieronder een interview met haar over dit onderwerp.

lees verder »