Sport

Sport is belangrijk. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Veel professionals en veel vrijwilligers zetten zich in om Almere in beweging te krijgen, dagelijks te sporten en zo mogelijk topprestaties te leveren. De PvdA vindt het van essentieel belang dat het voor alle Almeerders mogelijk is om te sporten en stimuleert de integratie van het sporten in het onderwijs.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Bewegen wordt vast onderdeel van lesprogramma’s en leerkrachten worden getraind in het aanbieden van de ‘vijfminuten beweging’. Dit heeft zowel voordelen voor de ‘wiebelleerling’ als voor de docenten.
  • Toptalent stimuleren we via het onderwijs en in samenwerking met de landelijke sportfederaties op het betreffende terrein.
  • Wij faciliteren gratis zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.
Nieuwsberichten over Sport

Aangepast Sporten in Almere

door Hassan Buyatui op 24 december 2015

De PvdA wil een actieplan Aangepast Sporten. De PvdA gaat daarom in gesprek met andere raadsfracties en het college over de mogelijkheden voor Almeerders met een beperking om in Almere te sporten en te bewegen. De PvdA heeft daarvoor een agendavoorstel ingediend.

lees verder »