Veiligheid

De PvdA wil dat Almere voor iedereen een veilige stad is. Net als alle andere grote steden kent Almere criminaliteit en overlast. Daar strijden we tegen. We investeren bovenal in het voorkomen van deze problemen. Hierbij doen we ook een oproep aan de Almeerders zelf. Iedere burger is (mede-)verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn omgeving. Veiligheid vraagt betrokkenheid en alertheid en zorg voor elkaar. In samenwerking met ondernemers, politie en onderwijs werken we aan een veiliger Almere.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • We zetten in op preventie van huisinbraken.
  • Het huiselijk geweld moet gestopt worden: we bevorderen preventie door hulp bij opvoeding op scholen, door huisartsen en consultatiebureaus. 
  • De wijken zijn schoon en veilig, mede dankzij de inzet van bewoners. Buurten organiseren hun sociale controle. De PvdA wil buurtinitiatieven op dit gebied faciliteren. 
  • We evalueren het cameratoezicht. Camera’s zijn nooit de oplossing van een probleem. Ze mogen daarom alleen worden gebruikt ter ondersteuning van de politie. Wij willen extra terughoudendheid bij de inzet van camera’s in woonwijken.
  • Bedrijven en winkeliers maken afspraken met de politie over het beveiligen van hun zaak en omgeving.
  • We zetten in op re-integratie van ex-delinquenten.
  • Bij de aanpak van veiligheidskwesties wordt zowel gekeken naar preventie als naar handhaving.
  • Bij ernstige overlast verhuist de dader en niet het slachtoffer. Er komen duidelijke procedures om vast te stellen wanneer er sprake is van overmatige overlast.
Nieuwsberichten over Veiligheid

PvdA Almere: “Jeugdboa’s in vaste dienst gemeente”

door Kerim Iskender op 30 maart 2017

Om overlast door jongeren in de stad tegen te kunnen gaan werkt de gemeente Almere met jeugdboa’s. Dit zijn handhavers met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van jeugd. Op dit moment worden de jeugdboa’s door de gemeente Almere ingehuurd bij een veiligheid- en beveiligingsbedrijf.

lees verder »

„PVV schudt Almere wakker én zaait haat”

door Jerzy Soetekouw op 19 december 2016

Hoewel de PVV in Almere in 2014 de verkiezingen won, bleef de partij buiten het college. Van tegenstrever PvdA krijgen Wilders’ volgelingen in de Flevolandse stad een flinke pets. „Ze zijn vooral bezig met bangmakerij.”

lees verder »

Huwelijkse gevangenschap

door Kerim Iskender op 23 november 2016

De PvdA heeft vorige week het initiatief genomen om aandacht te vragen voor vrouwen die gevangen zitten in een (polygaam) islamitisch huwelijk. Dit hebben wij gedaan door samen met de ChristenUnie, SP en VVD een motie in te dienen die is besproken op de politieke markt.

lees verder »

Onderzoek naar veiligheidsgevoel

door Kerim Iskender op 8 juni 2016

Onze fractie is samen de ChristenUnie een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel onder Almeerders. Onze fracties zouden graag zien dat Almeerders zich de komende jaren veiliger gaan voelen.

lees verder »

PvdA wil betere begeleiding buurtwhatsappgroep

4 oktober 2015

De PvdA-fractie in Almere wil dat misbruik door criminelen van buurtwhatsappgroepen wordt tegengegaan. In september waarschuwde de politie voor de aanwezigheid van inbrekers in de groepen.

lees verder »

Raad op straat

1 juli 2015

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. De Pvda liep vorige week mee met het buurtpreventieteam in Waterwijk.

lees verder »