Werk en inkomen

Werk is voor iedereen erg belangrijk. Werk zorgt voor een inkomen, het geeft zelfrespect en zelfstandigheid. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. En bij werk hoort natuurlijk een fatsoenlijk inkomen. De PvdA werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profitsector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Het is voor de PvdA onacceptabel dat mensen geen werk kunnen vinden omdat ze te oud zouden zijn. Extra aandacht voor werkgelegenheid van 45+’ers is nodig.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan: het is heel zorgelijk dat veel net-afgestuurde Almeerders geen baan kunnen vinden.
  • De gemeente moet mensen die uitbestede arbeid verrichten zoals schoonmaken, groenvoorziening of bewaking weer in dienst nemen.
  • Er komt een ‘Plan voor Arbeid’. We maken dit plan samen met jongeren, mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, ouderen, vrijwilligers en met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en het onderwijs.
  • De PvdA ondersteunt een werkgeversservicepunt om aanvullende opleidingen voor werkzoekenden mogelijk te maken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan samenwerking met ROC’s.
Nieuwsberichten over Werk en inkomen

“€250.000 voor ingehuurde ambtenaar onacceptabel”

door Jerzy Soetekouw op 17 september 2017

Een jaarsalaris van meer dan 250.000 euro. Voor veel mensen is dat waarschijnlijk een droom. Voor door de overheid gehuurde externe werknemers blijkt het echter niet zo gek. Sommige externen strijken bij gemeentes meer dan 250.000 euro, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

lees verder »

“Vast werk? Vaste baan!”

door Jerzy Soetekouw op 31 juli 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over het aantal inhuurkrachten werkzaam op het stadhuis. Volgens deze partij werkt de gemeente met te veel externe werknemers. Momenteel is ongeveer 16% van de medewerkers op het stadhuis een inhuurkracht. Landelijk is de richtlijn voor overheidsorganisaties dat maximaal 10% van de werknemers ingehuurd

lees verder »

Vragen PvdA leveren Almeerders €400.000,- op

door Jerzy Soetekouw op 17 juli 2017

De gemeente Almere heeft voor € 400.000 aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn nu hersteld. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn erg tevreden met deze uitkomst.

lees verder »

Krijgen waar je recht op hebt: studietoeslag arbeidsgehandicapte studenten

door Erik Theunissen op 4 juli 2017

Almere heeft een regeling waarbij studenten met een arbeidshandicap een toelage op hun studiefinanciering kunnen krijgen. Voor het jaar 2016 was er gerekend op 70 aanvragen voor de zogenaamde individuele studietoeslag. Er zijn echter slechts 5 aanvragen ingediend waardoor er 130.000 euro overblijft.

lees verder »

Gemeenteraad wil experiment Regelarme Bijstand

door Jerzy Soetekouw op 14 juni 2017

De gemeenteraad van Almere wil een experiment met een ‘Regelarme Bijstand’. Het plan heeft als doel om meer mensen uit de bijstand te krijgen maar ook de bijstandsgerechtigden meer regie te geven bij het zoeken naar werk.

lees verder »

“Koop schulden van jongeren over”

door Jerzy Soetekouw op 9 juni 2017

De nieuwe Almeerse schuldhulpverlening wordt voortvarender. Om dit te realiseren diende de PvdA een aantal amendementen in bij het nieuwe beleidsplan. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze voorstellen. “Een mooi resultaat,” zo stelt Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de Almeerse sociaaldemocraten.

lees verder »

“Schuldhulpverlening kan voortvarender”

door Jerzy Soetekouw op 1 juni 2017

De PvdA wil dat de schuldhulpverlening in Almere op een aantal punten voortvarender wordt aangepakt. Vooral jongeren komen veel te snel in problemen. De partij dient twee wijzigingen (amendementen) in om de aanpak te verbeteren.

lees verder »

Mini-conferentie sociale supermarkt groot succes

door Jerzy Soetekouw op 18 mei 2017

De gemeente Almere wil in de toekomst graag een sociale supermarkt. Hier kunnen minima goedkoop boodschappen doen en mogelijk ook nog geholpen worden hun financiële situatie te verbeteren. Daarom organiseerden de PvdA en Leefbaar Almere een miniconferentie om ideeën hierover uit te wisselen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

lees verder »

Uitnodiging mini-conferentie Sociale Supermarkt Almere

door Jerzy Soetekouw op 22 april 2017

In Almere werken verschillende organisaties aan een nieuw soort supermarkt voor minima: een sociale supermarkt. Het Voedselloket Almere heeft al een eigen supermarkt, waar klanten zelf hun boodschappenmand kunnen vullen en afrekenen met tegoed op een pasje.

lees verder »

“Kwijtschelding lokale belasting moet sneller”

door Jerzy Soetekouw op 22 maart 2017
Foto Omroep Flevoland

Bij de meeste Almeerse huishoudens zijn de jaarlijkse heffingen voor de gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Almeerders met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen voor kwijtschelding. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw van de Partij van de Arbeid heeft vorig jaar diverse klachten ontvangen over de afhandeling van deze verzoeken door de gemeente.

lees verder »