Werk en inkomen

Werk is voor iedereen erg belangrijk. Werk zorgt voor een inkomen, het geeft zelfrespect en zelfstandigheid. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. En bij werk hoort natuurlijk een fatsoenlijk inkomen. De PvdA werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profitsector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Het is voor de PvdA onacceptabel dat mensen geen werk kunnen vinden omdat ze te oud zouden zijn. Extra aandacht voor werkgelegenheid van 45+’ers is nodig.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan: het is heel zorgelijk dat veel net-afgestuurde Almeerders geen baan kunnen vinden.
  • De gemeente moet mensen die uitbestede arbeid verrichten zoals schoonmaken, groenvoorziening of bewaking weer in dienst nemen.
  • Er komt een ‘Plan voor Arbeid’. We maken dit plan samen met jongeren, mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, ouderen, vrijwilligers en met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en het onderwijs.
  • De PvdA ondersteunt een werkgeversservicepunt om aanvullende opleidingen voor werkzoekenden mogelijk te maken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan samenwerking met ROC’s.
Nieuwsberichten over Werk en inkomen

PvdA Almere: “Maak anoniem solliciteren norm”

door Erik Theunissen op 9 maart 2017

ALMERE – De PvdA en het CDA roepen de gemeente Almere op anoniem solliciteren in te voeren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

lees verder »

PvdA wil geld voor kinderen in armoede veiligstellen

door Jerzy Soetekouw op 1 februari 2017

ALMERE – Almere krijgt structureel een miljoen euro extra vanuit het Rijk om iets aan kinderen in armoede te doen, maar dan moet het college van burgemeester en wethouders daar volgens de gemeenteraadsfractie van de PvdA wel een plan voor hebben.

lees verder »

PvdA en Leefbaar Almere willen gesprek over sociale supermarkt Almere

door Jerzy Soetekouw op 24 januari 2017

Bij een sociale supermarkt kunnen mensen met een klein budget hun boodschappen tegen kostprijs doen. De Partij van de Arbeid-fractie ziet de voordelen van een sociale supermarkt voor de stad en werkt daarom al lange tijd aan het realiseren van zo’n initiatief in Almere.

lees verder »

Oproep PvdA komt uit: Directie Tomingroep levert deel fors salaris in

door Jerzy Soetekouw op 25 december 2016

De directie van de Tomingroep moet zo snel mogelijk een deel van haar salaris inleveren, om het naar de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) terug te brengen. Met deze boodschap ging de wethouder Werk & Inkomen, Froukje de Jonge, op initiatief van de PvdA in gesprek met de directie van de Tomingroep.

lees verder »

PvdA Almere ontdekt landelijke rekenfout in Berekenuwrecht.nl

door Jerzy Soetekouw op 13 september 2016

BerekenUwRecht.nl berekent niet foutloos alle aanspraken. Dat heeft het Almeerse College moeten constateren naar aanleiding van vragen van de PvdA.

lees verder »

Almere blijft zorgen voor werk voor kansarme Almeerders

door John van der Pauw op 21 februari 2016

Blijft de gemeente Almere van bedrijven, die aan de gemeente diensten leveren, vragen om werkloze Almeerders in te zetten bij de levering van de diensten? Dat was de vraag die donderdagavond 14 januari 2016 tijdens een debat tussen de PvdA en Leefbaar centraal stond.

lees verder »

Verplichte taalcursus voor Almeerders met Hollands hbo-diploma?

door Jerzy Soetekouw op 20 januari 2016

De PvdA Almere heeft schriftelijke vragen gesteld over een brief die aan bijstandsgerechtigden is verstuurd. Deze brief over een taaleis lijkt verstuurd naar alle bijstandsgerechtigde Almeerders. Waarom trekt de PvdA aan de bel? Een gesprek met Jerzy Soetekouw over de inzet van schaarse middelen en de vraag hoe goed Sociale Zaken haar klanten kent.

lees verder »

PvdA & AP/OPA: “Zorg onbetaalbaar voor Almeerders met schulden”

door Jerzy Soetekouw op 3 januari 2016

De PvdA en AP/OPA willen weten of Almeerders met schulden over kunnen stappen naar de collectieve zorgverzekering. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester & wethouders. Aanleiding voor deze vragen is de brief die Almeerders met een laag inkomen hebben ontvangen.

lees verder »

PvdA Almere vraagt om transparantie bij rechtzetten oude boetes

door Jerzy Soetekouw op 27 november 2015

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de Almeerse PvdA-fractie aandacht gevraagd voor de manier waarop oude boetes worden rechtgezet. Door de Fraudewet heeft de Sociale dienst keiharde boetes uitgedeeld. PvdA, D66 en SP hebben gepleit voor meer dienstbaarheid, meer openheid en dus meer eerlijkheid waar het gaat om het terugdraaien van deze onrechtvaardige boetes.

lees verder »

“Overwaarde koophuis dupeert bewoners”

door Jerzy Soetekouw op 20 mei 2015

De PvdA Almere heeft geconstateerd dat verschillende Almeerders met een laag inkomen op dit moment geen kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Op grond van hun lage inkomen zouden zij daar wel recht op hebben, maar vanwege de vermeende overwaarde van hun koopwoning worden de gemeentelijke aanslagen niet kwijtgescholden.

lees verder »