Wijken

Almere heeft een schitterende opbouw van stadsdelen. De PvdA wil dat Almeerders nu en in de toekomst met plezier in Almere kunnen wonen, werken, studeren en genieten van hun vrije tijd. Daarom doet de PvdA een oproep aan de bewoners om de stad mee op te bouwen, schoon en veilig te houden. Kortom een stad waar mensen de stad maken.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode: 

  • De bewoners voeren regie over het beheer van hun eigen wijk en stadsdeel om de kwaliteiten van de openbare ruimte te versterken.
  • De PvdA zet in op voortzetting van de integrale wijkaanpak. Vroegtijdige ingrepen zijn nodig in wijken waar problemen dreigen te ontstaan. Hierbij gaat het altijd om maatwerk.
  • Bij de ontwikkeling van de stad worden bewoners vroegtijdig geïnformeerd en betrokken bij ruimtelijke veranderingen in wijk of buurt.
  • Met de ondernemers in de stad wil de PvdA verder werken aan de verlevendiging van de stads(deel)centra met hun eigen sfeer.
Nieuwsberichten over Wijken

PvdA Almere: “Haven verdient een nieuwe playground”

door Ciska van Rijn op 28 juni 2017

De PvdA dient bij de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening van 2016 een motie in om de playground in Almere Haven, vlakbij de nieuwe sporthal, snel te vernieuwen. Die zou tegelijk met de nieuwe sporthal moeten worden opgeleverd. Daar is op dit moment geen geld voor gereserveerd.

lees verder »

Havenaren wonen graag in Almere-Haven

door John van der Pauw op 31 mei 2017

De woorden revitalisatie en Almere-Haven lijken een Siamese tweeling. Winkeliers hebben niet genoeg klanten en jonge Havenaren die het ouderlijk nest verlaten kunnen nauwelijks een woning vinden. In het verleden zijn allerlei plannen bedacht. De bouw van een flat bij de Hoekwierde gaat niet door.

lees verder »

Uitnodiging mini-conferentie Sociale Supermarkt Almere

door Jerzy Soetekouw op 22 april 2017

In Almere werken verschillende organisaties aan een nieuw soort supermarkt voor minima: een sociale supermarkt. Het Voedselloket Almere heeft al een eigen supermarkt, waar klanten zelf hun boodschappenmand kunnen vullen en afrekenen met tegoed op een pasje.

lees verder »

PvdA zegt nee tegen overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

door Hassan Buyatui op 7 april 2017

Het bedrijf Vijfhoek Recycling Almere wil een overslaglocatie aan de Silokade realiseren. De PvdA vindt dat deze aanvraag in strijd is met de ambities van de gemeente en provincie op het gebied van vrijetijdseconomie en heeft ernstige twijfels of deze ontwikkeling wel te combineren valt met de realisatie van Nationaal Park Nieuwland.

lees verder »

PvdA Almere doet mee aan NL Doet

door Jerzy Soetekouw op 12 maart 2017

Op vrijdag 10 maart heeft de Almeerse gemeenteraadsfractie van de PvdA aan verschillende activiteiten meegedaan in het kader van NL Doet. Raadsleden Kerim Iskender en Jerzy Soetekouw hielpen in de groentetuin van het Voedselloket Almere in Almere Poort.

lees verder »

Bodemdaling: Wat leren we van Pigmenthof en Beigepad?

door Hassan Buyatui op 12 februari 2017

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten is de grond aan de Pigmenthof en Beigepad momenteel ernstig verzakt en nog steeds aan het verzakken. Hierover hebben de bewoners sinds 2013 verschillende keren contact gehad met de gemeente, maar de gewenste oplossing bleef uit.

lees verder »

“Mijn fietspad verandert ieder jaar in een racebaan”

door Hassan Buyatui op 29 december 2016

Ieder jaar worden de paaltjes die fietspaden afschermen van de autoweg tijdens de vorstperiode van de wegen verwijderd. Dit om strooiwagens gemakkelijker toegang te verstrekken tot het fietspad. De PvdA Almere ontving vanuit de kruidenwijk een klacht hierover.

lees verder »

Almere spelt Den Uyl nu goed

door Jerzy Soetekouw op 21 december 2016

De PvdA Almere was de afgelopen week landelijk nieuws vanwege een schrijffout in het straatnaambordje van het Den Uylpad. Verschillende media, waaronder het Algemeen Dagblad, Hart van Nederland, NOS en NU.nl berichtten over onze reactie die door Omroep Flevoland opgetekend was. De fout is inmiddels hersteld door de gemeente Almere, zo stelt de NOS.

lees verder »

„PVV schudt Almere wakker én zaait haat”

door Jerzy Soetekouw op 19 december 2016

Hoewel de PVV in Almere in 2014 de verkiezingen won, bleef de partij buiten het college. Van tegenstrever PvdA krijgen Wilders’ volgelingen in de Flevolandse stad een flinke pets. „Ze zijn vooral bezig met bangmakerij.”

lees verder »

Regenboogbuurt behoudt kleur

door Ciska van Rijn op 29 september 2016

De Regenboogbuurt is in de jaren negentig gebouwd. Bij de opzet van de wijk is zeer zorgvuldig een kleurenstramien bedacht. Dit is heel bijzonder, want de Regenboogbuurt is hiermee de grootste woonwijk in Europa die op kleur is gebaseerd.

lees verder »