Wonen

De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. De stijgende huurprijzen vormen met name voor Almeerders met een laag inkomen een bedreiging. Ook huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen. De PvdA vindt dat het wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De woningbouwproductie moet omhoog. Almere levert jaarlijks minstens 1.000 nieuwbouwwoningen op.
  • We willen actief beleid voeren op het terugdringen van de wachttijd voor normale woningen in Almere. Ook zal worden ingezet op het creëren van extra woonruimte voor starters op de woningmarkt.
  • Een sociale huurvoorraad van minstens 35% van de woningvoorraad, het liefst per wijk of stadsdeel. Alle stadsdelen beschikken over diverse soorten woningen van goedkoop tot duur.
  • De bestaande Ibba (Ik bouw betaalbaar in Almere)-regeling en het particulier opdrachtgeverschap houden we in stand. Zo blijft het mogelijk om een duurzame woning naar eigen wens te realiseren.
Nieuwsberichten over Wonen

Vragen over WoningNet

door John van der Pauw op 2 september 2017

Betaalbare huurwoningen zijn in Almere schaars. Om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van die schaarste tegen te gaan, heeft de gemeenteraad een huisvestingsverordening vastgesteld.

lees verder »

Vragen Huisvesting Statushouders

door Kerim Iskender op 17 januari 2017

De Partij van de Arbeid heeft het college in Almere schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting en begeleiding van een groep statushouders. De partij kwam tot deze actie nadat buurtbewoners uit Tussen de Vaarten raadsleden van de partij hadden benaderd.

lees verder »

16 November: Opgave voor Woningbouw en Infrastructuur van Almere – Amsterdam – Gooi

28 oktober 2016

Op woensdag 16 november om 19.00 uur organiseren wij voor PvdA’ers uit de hele woningmarktregio rond Almere en Amsterdam tot aan het Gooi een strategische sessie over woningbouw en infrastructuur. Wij nodigen jullie uit om met ons van gedachten te wisselen en plannen te maken over de volgende vraagstukken: Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen

lees verder »

Meerderheid voor woonlastenfonds 2016

door Jerzy Soetekouw op 17 september 2016

Hoge huren maken wonen in Almere onbetaalbaar voor huurders met een smalle beurs. Het Almeerse Woonlastenfonds biedt daar enige compensatie voor. Dankzij PvdA, D66, Leefbaar Almere, SP, CDA, GroenLinks en AP/OPA kunnen huurders met een laag inkomen op een bijdrage van de gemeente rekenen.

lees verder »

Groeiend aantal betaalbare (huur)woningen in Almere 

25 april 2016

PvdA wethouder Tjeerd Herrema laat in Dichtbij weten dat er de komende jaren grote aantallen goedkope en betaalbare huurwoningen in Almere worden gebouwd. Dat is noodzakelijk omdat daar veel vraag naar is. Die vraag komt van verschillende -voor Almere vaak nieuwe- doelgroepen:

lees verder »

De lange mars naar de GoedHuur-woningen

door John van der Pauw op 24 maart 2016

In 2012 vond de fractie van PvdA het huurbeleid van de corporaties alarmerend. Na een gedegen analyse heeft de PvdA in goede samenwerking met de VVD in 2013 het initiatief genomen voor een onderzoek naar duurzaam betaalbare huurwoningen. Dat initiatief heeft nu gezorgd voor de GoedHuur-woningen.

lees verder »

De vraag naar duurdere huurwoningen en de lessen van de Bouwfraude enquête

door John van der Pauw op 4 maart 2016

Op 18 februari 2016 heeft de VVD op de Politieke Markt een gesprek georganiseerd over ‘middeldure’ huurwoningen. Een bouwer, een makelaar en een Almeerder die in Lelystad een kantoor wil ombouwen tot appartementen waren uitgenodigd als deskundigen.

lees verder »

Het woonprobleem van Almere

door John van der Pauw op 25 november 2015

Op 15 oktober 2015 stond de huisvesting van statushouders op de agenda van de Politieke Markt. Donderdag krijgt het gesprek een vervolg. Fractievoorzitter John van der Pauw zorgde voor de inbreng van de PvdA bij de eerste bespreking. Hoe luidde die inbreng?

lees verder »

Naar een nieuwe Almeerse huisvestingsverordening

door John van der Pauw op 20 juni 2015

Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe huisvestingsverordening laten maken. Daar hoort een analyse bij van de noodzaak om het instrument van de huisvestingsvergunning te gebruiken. Sociale huurwoningen zijn in Almere schaars. Die schaarse woningen worden steeds duurder.

lees verder »

Uitnodiging – In gesprek over wonen in Almere

17 juni 2015

Wonen (een dak boven je hoofd) is een van de basisbehoeften van elke mens en een grondrecht. Maar is dit recht ook voor iedereen toegankelijk? De huizenmarkt trekt aan, de hypotheekrente is laag en de makelaars geven aan dat er weer meer woningen verkocht worden.

lees verder »