Wonen

De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. De stijgende huurprijzen vormen met name voor Almeerders met een laag inkomen een bedreiging. Ook huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen. De PvdA vindt dat het wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De woningbouwproductie moet omhoog. Almere levert jaarlijks minstens 1.000 nieuwbouwwoningen op.
  • We willen actief beleid voeren op het terugdringen van de wachttijd voor normale woningen in Almere. Ook zal worden ingezet op het creëren van extra woonruimte voor starters op de woningmarkt.
  • Een sociale huurvoorraad van minstens 35% van de woningvoorraad, het liefst per wijk of stadsdeel. Alle stadsdelen beschikken over diverse soorten woningen van goedkoop tot duur.
  • De bestaande Ibba (Ik bouw betaalbaar in Almere)-regeling en het particulier opdrachtgeverschap houden we in stand. Zo blijft het mogelijk om een duurzame woning naar eigen wens te realiseren.
Nieuwsberichten over Wonen

Trendbreuk: huren wordt betaalbaarder

door John van der Pauw op 28 april 2015

Met de beleidsbrief wonen maken burgemeester en wethouders duidelijk hoe het in 2014 is gegaan met het Almeerse woonbeleid. De prestatieafspraken laten zien hoe de toekomst van huurders er uit zal zien. Fractievoorzitter John van der Pauw (PvdA) ziet een trendbreuk in de prijzen van huurhuizen: die gaan omlaag.

lees verder »

Huisvest Almere vergunninghouders passend?

door John van der Pauw op 24 januari 2015

De PvdA wil weten welke afspraken er zijn voor het huisvesten van toegelaten asielzoekers in Almere. Deze vergunninghouders kunnen een aangeboden woning alleen in heel uitzonderlijke gevallen weigeren en blijken in de duurste huurwoningen te worden geplaatst.

lees verder »