Leida Höhle

Fractieassistent
Onderwijs en verkeer & vervoer
Almere Buiten-Oost

In 1983 ben ik geboren in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Wat later officieel de gemeente Almere zou gaan heten. Ik ben opgegroeid in Stedenwijk en woon sinds enkele jaren in het Europakwartier in Almere Poort. Van één van de oudste wijken van Almere Stad met een spreekwoordelijk ‘randje’, naar een nieuwbouwwijk die nog deels in aanbouw is. Het verschil lijkt groot, maar de inwoners van beide wijken willen uiteindelijk hetzelfde: een leuke baan, een fijn huis, een prettige leefomgeving.

Ik heb Almere in de afgelopen drie decennia zien ontwikkelen tot een jonge stad vol potentie. Maar Almere kent -net als alle andere steden- diverse uitdagingen. Op het gebied van onderwijs, zorg, werk, wonen, armoedebestrijding, economische ontwikkeling. We hebben in Almere in de afgelopen 40 jaar al heel veel bereikt en we zijn nog steeds in ontwikkeling. Daarom ben ik de lokale politiek in gegaan. Om hier over mee te mogen denken en de stad mee te helpen vormgeven, vind ik een enorme eer. Sinds september 2014 mag ik dit doen als fractieassistent bij de Almeerse PvdA-fractie. In mijn portefeuille heb ik de onderwerpen onderwijs en verkeer & vervoer. Daarnaast heb ik als werkgebied Almere Buiten-Oost.

PvdA: Aanpak schoolverzuim moet beter

door Leida Höhle op 20 juli 2017

Hoe zit het nou echt met thuiszitters in Almere? Dat was afgelopen donderdag de hoofdvraag tijdens de bespreking over (ongeregistreerd) langdurig schoolverzuim. Signalen dat het Jaarverslag Leerplicht niet het volledige beeld laat zien, was voor de PvdA en SP reden om de aanpak van schoolverzuim op de agenda te zetten.

lees verder »

“Almeers onderwijs moet bij de top van Nederland horen”

door Leida Höhle op 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart a.s. gaat de Almeerse gemeenteraad opnieuw in gesprek over de Human Capital Agenda 2030, een visie die de basis zal zijn voor het Almeerse onderwijsbeleid in de komende jaren. Het College heeft in deze agenda verschillende ambitieuze plannen opgenomen.

lees verder »

PvdA Almere maakt zich hard voor komst Vrijeschool

door Leida Höhle op 2 februari 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de stichting van een nieuwe middelbare vrijeschool in Almere. Ondanks ruim 250 steunbetuigingen lukt het de ouderinitiatiefgroep Voortgezet Vrijeschoolonderwijs (VVO) Almere niet om zich te vestigen in de stad.

lees verder »

Burgemeester spreekt met ROC scholen over toekomst MBO onderwijs in Almere

door Leida Höhle op 19 december 2016

ALMERE – Op uitnodiging van burgemeester Franc Weerwind, vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, heeft op donderdagavond 8 december een gesprek plaatsgevonden met leden van het college van bestuur van ROC Flevoland en ROC TOP. Het onderwerp van gesprek was de toekomst van de ROC’s in Almere. Dit naar aanleiding van het advies

lees verder »