Kerim Iskender

Vice-fractievoorzitter
Veiligheid, integratie en wonen
Almere Stad-Oost

“Als raadslid wil ik er zijn voor de mensen in de stad, partijen verbinden en draagvalk creëren voor ideeën. Ik wil werken aan een Almere waar Almeerders trots op zijn, waar mensen elkaar kennen en helpen, en samen bouwen aan een mooie toekomst.”

Even voorstellen
Mijn naam is Kerim Iskender, ik ben geboren in 1985 en woon in Almere Poort. Ik ben opgegroeid in Almere Haven en ben na de middelbare school civiele techniek gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Naarden die per 2016 is opgegaan in de gemeente Gooise Meren. Bij de gemeente Gooise Meren ben ik werkzaam in de functie van beleidsmedewerker op de afdeling openbare ruimte.

Waarom ik actief ben in de politiek voor de PvdA
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de PvdA en die zijn voor mij erg belangrijk. Met deze idealen ben ik opgegroeid en ik vind het belangrijk om in een maatschappij te leven waarin deze idealen de norm zijn. Die maatschappij ontstaat niet vanzelf en kun je ook niet alleen creëren. Daar moet door heel veel mensen hard aan gewerkt worden. Ik probeer mijn steentje bij te dragen door actief te zijn in de politiek.

Als raadslid zit je in de unieke positie om de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Een grote verantwoordelijkheid waar je zorgvuldig mee om moet gaan, maar als je de juiste dingen op de juiste manier doet kun je het beleid en daarmee de stad veranderen om zo je doel te bereiken. Dat gaat helaas niet met grote stappen, maar ook met stapjes kom je er.

Mijn speerpunten
Naast mijn inhoudelijke portefeuilles (Ruimtelijke ordening, Veiligheid, Integratie en Cultuur) werk ik aan voorstellen om de sociale cohesie in de stad te versterken. De voorstellen moeten ertoe leiden dat de mensen in onze stad elkaar beter leren kennen, meer samen optrekken en trots zijn op hun stad, zodat er meer burgerinitiatieven van de grond komen waarmee mensen in hun kracht gezet worden. Deze voorstellen werk ik niet alleen uit, maar samen met een aantal leden van de PvdA.

Daarnaast werk ik samen met de overige voorzitters op de Politieke Markt aan voorstellen waarmee wij het concept van de Politieke Markt willen verbeteren. Het doel is om de Politieke Markt aantrekkelijker te maken voor publiek, om daarmee Almeerders en de politiek dichter bij elkaar te brengen.

En dan nog even dit
Wat mij betreft zouden Almeerders en Almeerse politici veel meer moeten samenwerken om onze stad te verbeteren. Politici hebben input nodig en de Almeerders kunnen die geven. Politici kunnen deze input gaan halen, maar Almeerders kunnen deze ook brengen. Je hebt elkaar nodig om iets te bereiken, als je dat begrijpt en daar naar handelt dan komt het vanzelf goed.

Cannabisteelt in Growing Green City Almere?

door Kerim Iskender op 15 juni 2017

In Den Haag zetten politici de deur open voor legale cannabisteelt. Is dat een kans voor Almere? Op initiatief van PvdA, D66 en de SP zal de gemeenteraad daar donderdag een gesprek over voeren.

lees verder »

PvdA Almere: “Jeugdboa’s in vaste dienst gemeente”

door Kerim Iskender op 30 maart 2017

Om overlast door jongeren in de stad tegen te kunnen gaan werkt de gemeente Almere met jeugdboa’s. Dit zijn handhavers met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van jeugd. Op dit moment worden de jeugdboa’s door de gemeente Almere ingehuurd bij een veiligheid- en beveiligingsbedrijf.

lees verder »

Vragen Huisvesting Statushouders

door Kerim Iskender op 17 januari 2017

De Partij van de Arbeid heeft het college in Almere schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting en begeleiding van een groep statushouders. De partij kwam tot deze actie nadat buurtbewoners uit Tussen de Vaarten raadsleden van de partij hadden benaderd.

lees verder »

Meld je aan voor een stage bij de Almeerse PvdA-fractie!

door Kerim Iskender op 1 december 2016

De Almeerse PvdA-fractie biedt mensen met een interesse in de politiek een unieke kans om een aantal maanden met de fractie mee te lopen en zo politieke ervaring op te doen. Lijkt het je wat, ben je lid of wil je dat worden, en ben je per week 8-10 uur beschikbaar? Lees dan de oproep hieronder!

lees verder »

Huwelijkse gevangenschap

door Kerim Iskender op 23 november 2016

De PvdA heeft vorige week het initiatief genomen om aandacht te vragen voor vrouwen die gevangen zitten in een (polygaam) islamitisch huwelijk. Dit hebben wij gedaan door samen met de ChristenUnie, SP en VVD een motie in te dienen die is besproken op de politieke markt.

lees verder »

Samen werken of samenwerken

door Kerim Iskender op 3 november 2016

Na geruime voorbereiding hebben de GGD Flevoland (GGD) en de Zorggroep Almere (ZgA) er voor gekozen om in een coöperatie samen te zorgen voor de jeugdzorg buiten een instelling. Met een amendement heeft de PvdA er voor gezorgd dat de bestuurders van de partners niet het toezicht op zichzelf houden.

lees verder »

Onderzoek naar veiligheidsgevoel

door Kerim Iskender op 8 juni 2016

Onze fractie is samen de ChristenUnie een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel onder Almeerders. Onze fracties zouden graag zien dat Almeerders zich de komende jaren veiliger gaan voelen.

lees verder »

Meer geld voor een sociaal en cultureel Almere

door Kerim Iskender op 29 december 2015

Via het Fonds Verstedelijking Almere heeft de gemeente Almere de komende jaren een half miljard beschikbaar om de stad te laten groeien naar 350.000 inwoners. Dat is een enorme hoeveelheid geld, waar een enorme opgave tegenover staat. Dat geld moet op de juiste manier worden gebruikt.

lees verder »

Floriade 2022

door Kerim Iskender op 16 juli 2015

In 2022 organiseert onze stad een prachtig evenement. De Floriade zal in de aanloop naar 2022 veel Almeerders aan een baan helpen. Die wereldtentoonstelling zal een flinke stimulans zijn voor de Almeerse economie en zal onze stad laten doorgroeien verduurzamen.

lees verder »

Balkenendenorm voor Floriade-directeur

door Kerim Iskender op 18 oktober 2014

In 2022 is het zo ver, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die eens in de 10 jaar in Nederland georganiseerd wordt en bezoekers uit de hele wereld trekt, zal dan plaatsvinden in Almere.

lees verder »