Jerzy Soetekouw

Fractievoorzitter
Algemene Zaken, armoedebeleid, financiën & grondbeleid, bestuurlijke vernieuwing
Almere Stad Centrum

Functie: Fractievoorzitter, vicevoorzitter Rekenkamercommissie
E-mail: jasoetekouw@almere.nl
Woont in: Noorderplassen-West
Portefeuilles: Algemene zaken, armoedebeleid, financiën & grondbeleid, bestuurlijke vernieuwing

“Als raadslid zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand aan de zijlijn mag blijven staan en dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Ik accepteer het niet als kinderen opgroeien in armoede en daardoor geen gelijke kansen hebben. ”

Even voorstellen
Ik ben Jerzy Soetekouw. Jerzy (spreek uit: jersje) is een Poolse naam, maar ik heb zeker geen Poolse achtergrond. Ik ben in 1988 in het AMC in Amsterdam geboren. Niet lang daarna zochten mijn ouders de nieuwbouw van Almere op en hier heb ik het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Mijn basisschool was de Peperbus in de Kruidenwijk en vervolgens heb ik via Het Baken en de avondschool mijn Gymnasiumdiploma gehaald. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ik af als Politicoloog met als specialisme Internationale Betrekkingen. Mijn masterthesis schreef ik over de diasporawet van Suriname, het land waar mijn moeder geboren is. In Amsterdam-Zuidoost, niet ver van de plek waar mijn wieg stond, ontmoette ik mijn vrouw tijdens het doen van vrijwilligerswerk.

Inmiddels ben ik gelukkig getrouwd, vader van een driejarige zoon en woon ik nu met veel plezier in Noorderplassen-West. Ik voetbal bij het eerste elftal van Forza Almere en in de zaal voor het eerste team van Sporting Almere. Naast het werk voor de raad ben ik de vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie en reis ik iedere dag naar Den Haag voor mijn werk voor diverse (ICT-)projecten binnen het Ministerie van Economische Zaken.

Ambitie
De grote politieke filosoof John Rawls zei eens: “Een goed politicus kijkt niet naar de volgende verkiezingen, maar naar de volgende generatie”. Mijn ambitie is om een goed politicus te zijn voor de stad die ik voor altijd in mijn hart heb gesloten en dus naar de volgende generatie te kijken. En wat mij betreft is dat een opdracht voor iedereen die onze mooie stad een warm hart toedraagt.

Ik geloof heel erg in de kracht van Almere. Ik ben een vertegenwoordiger van een van de eerste generaties die in Almere is opgegroeid en dat is ontzettend bijzonder. Als ik er bij stil sta hoeveel wij, met z’n allen, in korte tijd bereikt hebben in Almere dan voel ik me trots. Ik wil de energie en de kracht die ik in Almere voel zoveel mogelijk benutten.

Ik wil dat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor onze stad, zodat wij onze stad goed kunnen achterlaten voor de volgende generatie. Ik wil veel ruimte geven voor uw initiatieven, uw kennis en voor uw ideeën. Ik wil ervoor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de problemen van hun ouders. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Ik wil ervoor zorgen dat de regels makkelijker, overzichtelijker en toegankelijker worden. Ik wil dat er voorzichtig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld als het bijvoorbeeld gaat om de aankoop van gronden. U kunt van mij verwachten dat ik erop toe zie dat wij Almere goed achterlaten. Ik wil u vragen om mij daarbij te helpen. Samen kunnen wij het verschil maken en Almere op de kaart zetten.

Vragen PvdA leveren Almeerders €400.000,- op

door Jerzy Soetekouw op 17 juli 2017

De gemeente Almere heeft voor € 400.000 aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn nu hersteld. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn erg tevreden met deze uitkomst.

lees verder »

PvdA en D66 willen dat gemeente sneller betaalt

door Jerzy Soetekouw op 1 juli 2017

De PvdA en D66 willen dat de gemeente Almere sneller openstaande rekeningen betaalt. Nu betaalt de gemeente slechts 84 procent van de rekeningen binnen dertig dagen. Wat de PvdA en D66 betreft wordt dit honderd procent.

lees verder »

Volkspartij in de kinderschoenen

door Jerzy Soetekouw op 26 juni 2017

In tijden waarin de PvdA zich opnieuw aan het uitvinden is als progressieve beweging liggen de uitdagingen voor het oprapen, zeker op lokaal en provinciaal niveau. ‘Want je mag dan als lokale partij in het college of als oppositiepartij veel gepresteerd hebben, mensen kiezen toch vaak op basis van hun landelijke voorkeur.

lees verder »

Gemeenteraad wil experiment Regelarme Bijstand

door Jerzy Soetekouw op 14 juni 2017

De gemeenteraad van Almere wil een experiment met een ‘Regelarme Bijstand’. Het plan heeft als doel om meer mensen uit de bijstand te krijgen maar ook de bijstandsgerechtigden meer regie te geven bij het zoeken naar werk.

lees verder »

“Koop schulden van jongeren over”

door Jerzy Soetekouw op 9 juni 2017

De nieuwe Almeerse schuldhulpverlening wordt voortvarender. Om dit te realiseren diende de PvdA een aantal amendementen in bij het nieuwe beleidsplan. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze voorstellen. “Een mooi resultaat,” zo stelt Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de Almeerse sociaaldemocraten.

lees verder »

“Schuldhulpverlening kan voortvarender”

door Jerzy Soetekouw op 1 juni 2017

De PvdA wil dat de schuldhulpverlening in Almere op een aantal punten voortvarender wordt aangepakt. Vooral jongeren komen veel te snel in problemen. De partij dient twee wijzigingen (amendementen) in om de aanpak te verbeteren.

lees verder »

Mini-conferentie sociale supermarkt groot succes

door Jerzy Soetekouw op 18 mei 2017

De gemeente Almere wil in de toekomst graag een sociale supermarkt. Hier kunnen minima goedkoop boodschappen doen en mogelijk ook nog geholpen worden hun financiële situatie te verbeteren. Daarom organiseerden de PvdA en Leefbaar Almere een miniconferentie om ideeën hierover uit te wisselen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

lees verder »

PvdA jaaroverzicht: “Een nieuwe PvdA”

door Jerzy Soetekouw op 8 mei 2017

Het politieke seizoen loopt over twee maanden af. Voor ons een mooie gelegenheid om met fractievoorzitter Jerzy Soetekouw terug te blikken op de mijlpalen die de PvdA Almere in de afgelopen periode heeft behaald.

lees verder »

PvdA Almere viert Dag van de Arbeid

door Jerzy Soetekouw op 1 mei 2017

Op 1 mei viert de PvdA Almere traditioneel de Dag van de Arbeid. “1 mei gaat over de strijd voor goed werk en het vechten voor bescherming van mensen die dat werk doen. Dat blijft altijd actueel, zo lang er gewerkt wordt.

lees verder »

Vrijwilliger van het jaar: Roy Dannarag

door Jerzy Soetekouw op 22 april 2017

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst van de PvdA Almere maakte fractievoorzitter Jerzy Soetekouw de allereerste Almeerse PvdA-vrijwilliger van het jaar bekend. De fractie was unaniem in haar oordeel: Roy Dannarag werd beloond met deze eretitel als dank voor zijn vele inzet.

lees verder »