Ciska van Rijn

Raadslid
Ruimtelijke ordening, schaalsprong, WMO & Jeugd
Almere Haven
Functie: Raadslid
E-mail: kgvrijn@almere.nl
Telefoon: 06-53697443
Woont in: Literatuurwijk
Gebied: Almere Haven
Ik ben in 1964 op de boerderij van mijn grootouders in ‘s-Graveland geboren. Ik ben dus opgegroeid tussen de dieren in de natuur en voel mij in dergelijke omgeving nog steeds zeer op mijn gemak. In het dagelijks leven houd ik mij bij een bedrijf in Almere, dat verwant is aan de grafische industrie, bezig met de financiële en personele zaken.

Sinds ik actief ben voor de PvdA heb ik in het afdelingsbestuur diverse functies bekleed, daarnaast nog vele bijeenkomsten georganiseerd en actief geweest voor HOPLA (een samenwerkingsverband van diverse Almeerse politieke partijen). Ik heb in 2003/2004 de Rosa-leergang gevolgd. Dit is een opleiding voor leden van de PvdA die zich oriënteren op een actieve rol in de politiek. Ik was één van de vijf winnaars van het afsluitende debat (200 deelnemers) en heb toen een stage bij de 2e Kamerfractie van de PvdA gewonnen.

Als je een tijdje actief bent binnen de PvdA, borrelt op een gegeven moment de vraag op: Wat wil ik in de politiek willen bereiken? Belangrijkste uitdagingen op dit moment in Almere zijn wat mij betreft: armoedebestrijding, groei van de werkgelegenheid, emancipatie en participatie van alle bevolkingsgroepen in Almere, een stringent financieel beleid bij grote projecten, aanpak vroegtijdig schoolverlaten, beleid ontwikkelen hoe om te gaan met de toekomstige vergrijzing van Almere (ja ook in de jongste stad van Nederland), een inhaalslag maken m.b.t de achterstand in sociale woningbouw en een nieuwe norming van de groep urgenten.

Tot mijn grote verrassing ben ik op 7 maart jl. niet alleen door mijn plaats op de kandidatenlijst (5e) in de gemeenteraad gekozen, maar heb ik ook van 453 Almeerders een voorkeurstem gekregen. Genoeg om ook op basis van voorkeur in de raad te worden gekozen. Uiteindelijk kwam ik als 8e, en laatste met een voorkeurstem, de PvdA-fractie van 12 personen in. Een grote overwinning van de PvdA die, terecht, veel verwachtingen bij onze kiezers heeft gewekt.

Binnen de fractie zet ik mij in voor het grootste gedeelte van de eerder genoemde punten.

Ik vind dat ik met de aan mij toebedeelde portefeuille ook het meest op mijn plaats ben. U leest het relaas van een raadslid die pas tevreden zal zijn, als ik aan het einde van de raadsperiode in 2010 tot de conclusie ben gekomen dat ik daadwerkelijk iets voor onze stad heb kunnen betekenen.

Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen, film-, theater- en cafébezoek, reizen, mijn 3 katten, lezen, en muziek en dan met name U2, Rolling Stones, Anouk en Red Hot Chili Peppers maar ook De Dijk, Skik, Bløf, Ramses Shaffy, Patrick Bruel, Jacques Brel en Boudewijn de Groot.

PvdA Almere: “Haven verdient een nieuwe playground”

door Ciska van Rijn op 28 juni 2017

De PvdA dient bij de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening van 2016 een motie in om de playground in Almere Haven, vlakbij de nieuwe sporthal, snel te vernieuwen. Die zou tegelijk met de nieuwe sporthal moeten worden opgeleverd. Daar is op dit moment geen geld voor gereserveerd.

lees verder »

“PvdA kritisch over uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd”

door Ciska van Rijn op 9 februari 2017

Voor de PvdA is passende en kwalitatief goede ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis een randvoorwaarde. Geen mens of kind mag tussen wal en schip vallen. Bij de beoordeling van de cliëntervaringsonderzoeken Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd hebben wij ook gekeken naar wat je van een gemeente als Almere mag verwachten.

lees verder »

Stop op instroom in jeugdhulp opgeheven

door Ciska van Rijn op 17 oktober 2016

Op maandag 10 oktober jl. werden we als fractie onaangenaam verrast door berichten uit de media. Er zou een stop zijn op de instroom bij de jeugdhulp. Meerdere fracties wilden daar zo snel mogelijk opheldering over van het college.

lees verder »

Regenboogbuurt behoudt kleur

door Ciska van Rijn op 29 september 2016

De Regenboogbuurt is in de jaren negentig gebouwd. Bij de opzet van de wijk is zeer zorgvuldig een kleurenstramien bedacht. Dit is heel bijzonder, want de Regenboogbuurt is hiermee de grootste woonwijk in Europa die op kleur is gebaseerd.

lees verder »

Uitnodiging: Fietstour door Almere Haven

door Ciska van Rijn op 10 maart 2016

Ciska van Rijn -gemeenteraadslid met Almere Haven in haar portefeuille- organiseert voor leden, bestuur en de PvdA-fractie een excursie in Almere Haven. Op zaterdag 19 maart 2016 bezoeken we een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur, zorg, beheer door bewoners en economie. Ciska wil u graag kennis laten maken met deze initiatieven. U bent van

lees verder »

Wmo-vervoer en vrijwilligers

door Ciska van Rijn op 17 november 2015

Afgelopen week is er behoorlijk wat commotie ontstaan over de inzet van vrijwilligers in het Almeerse Wmo-vervoer. Ciska van Rijn, woordvoerder Wmo en Jeugd van de PvdA-fractie maakt duidelijk wat er gespeeld heeft.

lees verder »

Gemeente verantwoordelijk voor Jeugd en MeeDoen

door Ciska van Rijn op 7 december 2014

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het Jeugdbeleid en oude en nieuwe taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen.

lees verder »

PvdA tevreden over begrotingsbehandeling

door Ciska van Rijn op 6 december 2014

Op 13 november 2014 is de begroting 2015 van gemeente Almere door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord verwerkt. Vanwege noodzakelijke bezuinigingen zijn de aanjaaggelden voor Cultuur, Economie en Onderwijs iets lager uitgevallen.

lees verder »

Gebrek aan woonruimte voor kwetsbare jongeren

door Ciska van Rijn op 22 oktober 2014
Foto Almere Dichtbij

Volgens Ciska van Rijn is er in Almere een tekort aan woonruimte voor kwetsbare jongeren. Hieronder een interview met haar over dit onderwerp.

lees verder »

Minder nieuwe woningen in De Wierden

door Ciska van Rijn op 16 december 2013

De raad bespreekt al enige tijd het nieuwe bestemmingsplan van De Wierden. Het college wil de bouw van iets meer dan 300 woningen mogelijk maken. Die nieuwe huizen komen tussen de bestaande bebouwing of op de plek van een aantal gebouwen die zullen worden gesloopt. Tijd voor een gesprek met Ciska van Rijn die dit

lees verder »