Engelke Degenhart

Algemeen bestuurslid

64 jaar. Geboren in Termunten.
43 jaar getrouwd.
5 kleinkinderen.
25 jaar lid van de PvdA. Werd destijds door Wim Kok geïnspireerd.

Met Popper vind ik dat wij mensen een morele plicht hebben om optimistisch te zijn.
Zeker wanneer we willen dat de wereld niet naar de verdommenis gaat.