John van der Pauw

Raadslid
Cultuur, vastgoed, Floriade
Almere Stad West

Functie: Raadslid
E-mail: jbvdpauw@almere.nl
Telefoon: 06-28542221
Woont in: De Meenten
Gebied: Almere Stad-West
Onderwerpen: Cultuur, vastgoed, Floriade

Omdat ik in 1955 in Zwolle ben geboren, mag ik mij een blauwvinger noemen. In mijn elfde levensjaar zijn mijn ouders verhuisd naar de stad van de capitulatie: Wageningen. Na mijn studie Nederlands recht in Nijmegen ben ik in maart 1985 als sociaal raadsman gaan werken in Almere. In augustus 1988 ben ik van Wageningen verhuisd naar Almere. Almere bleek niet alleen interessant werk, maar ook een gezellige volleybalvereniging te hebben. Vanwege wat lichamelijke ongemakken ben ik nooit lid geweest van VC Omniworld.

Mijn werkgever is Zorggroep Almere. Ik was tot mijn raadslidmaatschap stafmedewerker van de Ondernemingsraad van Zorggroep Almere. Ik probeer als sociaal raadsman problemen van gewone mensen de wereld uit te helpen.

Dankzij een groep Almeerders, die met hun democratische stemrecht hun vertrouwen in de lijstduwer van de PvdA kenbaar hebben gemaakt, ben ik sinds maart 2006 lid van de gemeenteraad van Almere. Ik ben actief in de politiek, omdat ik mijn mond moeilijk kan houden als ik onrecht en sociale problemen waarneem. Dan krijg ik de behoefte om iets te gaan doen. Dat kan in de Almeerse politiek.

Naar mijn smaak moet er in deze raadsperiode gezorgd worden dat Almere weer een behoorlijk aanbod van betaalbare huurwoningen krijgt. Daarnaast moet de schuldhulpverlening in Almere slagvaardig en effectief worden. Het wonen in Almere moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat kan alleen als de gemeente er voor zorgt dat Almeerders gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen.

Almere is een mooie stad met veel groene en blauwe ruimte in en om de stad. De vrije busbanen zijn een groot goed en zorgen voor snel transport door heel Almere. Almere kent gelukkig veel mensen die niet uit zijn op eigen gewin, maar die zich onbaatzuchtig inzetten voor de Almeerse samenleving.

Op mijn wiegje stond niet het bordje ‘bestuurder’. Ik voel mij veeleer een toezichthouder dan een bestuurder. Dat zal wel komen omdat ik nogal hecht aan principes als ‘een man een man, een woord een woord’.

Vragen over WoningNet

door John van der Pauw op 2 september 2017

Betaalbare huurwoningen zijn in Almere schaars. Om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van die schaarste tegen te gaan, heeft de gemeenteraad een huisvestingsverordening vastgesteld.

lees verder »

In de coulissen van de politiek (1)

door John van der Pauw op 31 augustus 2017

Een raadslid van een landelijke politieke partij is onderdeel van een groter geheel. Die structuur biedt mogelijkheden om niet alles ‘zo maar’ te laten gebeuren. Een gesprek met John van der Pauw over het signaal van een Almeerse alleenstaande moeder die voorzag dat het oplossen van haar schulden in 2015 onmogelijk zou worden als haar

lees verder »

Stop sabotage Floriade door lekken geheime informatie

door John van der Pauw op 5 augustus 2017

D66 en de PvdA willen dat het college actie onderneemt nadat er meerdere malen geheime informatie door ‘bronnen in het stadhuis’ is doorgespeeld naar een lokale krant.

lees verder »

Precario: een dubbele last voor Almeerders

door John van der Pauw op 24 juli 2017

In 2015 is het voorstel van de PvdA om belasting te heffen op de elektriciteitsleidingen van Liander weggestemd. Almeerders zorgen nu voor extra inkomsten in andere gemeenten, terwijl de gemeente last heeft van tegenvallende inkomsten door de heffing van precariobelasting van andere gemeenten.

lees verder »

De erfenis van een wereldexpositie en betaalbaarheid

door John van der Pauw op 27 juni 2017

De meest zelfvoorzienende, autoluwe en energieopwekkende wijk van de wereld, dat moet het belangrijkste element zijn van de erfenis van het evenement Floriade. De gemeenteraad heeft onlangs de gebiedsvisie voor de Floriadewijk vastgesteld. Daarmee is weer een tip van de sluier van de erfenis van Floriade opgelicht.

lees verder »

Havenaren wonen graag in Almere-Haven

door John van der Pauw op 31 mei 2017

De woorden revitalisatie en Almere-Haven lijken een Siamese tweeling. Winkeliers hebben niet genoeg klanten en jonge Havenaren die het ouderlijk nest verlaten kunnen nauwelijks een woning vinden. In het verleden zijn allerlei plannen bedacht. De bouw van een flat bij de Hoekwierde gaat niet door.

lees verder »

Gemeenteraad laat zich niet gijzelen

door John van der Pauw op 22 mei 2017

Voor de verdubbeling van de A6 is ruimte nodig. Daarom wil de gemeente Almere een deel van de erfpacht van de camping overnemen. Na vijf jaar onderhandelen wordt onteigening nodig. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad een poging om onteigening op de lange baan te schuiven verijdeld. De raad heeft zich niet laten gijzelen.

lees verder »

Herdenken

door John van der Pauw op 4 mei 2017

Ook Almere herdenkt de slachtoffers van de strijd tegen een vijand van de democratische rechtsstaat en de sociaal democratie. De dodenherdenking in Almere Haven en in het Bos der Onverzettelijken was indrukwekkend.

lees verder »

Wetenschappelijk gevalideerd natte vingerwerk

door John van der Pauw op 24 april 2017

De Floriade-wijk wordt het Almeerse hoogstandje van duurzaamheid: een zelfvoorzienende wijk. Dat wil Almere aan de wereld laten zien met een wereldtentoonstelling. Er zijn fracties die graag willen laten uitrekenen wat het kost om te stoppen met het evenement.

lees verder »

Buitenvaart blijft unieke agrarische werklocatie in Almere

door John van der Pauw op 30 maart 2017

Met de inzet van velen is zeven jaar gewerkt aan het vernieuwen van het bestemmingsplan Buitenvaart. Het leek er op dat het bestemmingsplan niet ongeschonden de eindstreep zou halen. Niet omdat er iets mis was met de ruimtelijke ordening, maar wel omdat een paar ondernemers iets anders wilden. Het tij is gekeerd.

lees verder »