John van der Pauw

Raadslid
Cultuur, vastgoed, Floriade
Almere Stad West

Functie: Raadslid
E-mail: jbvdpauw@almere.nl
Telefoon: 06-28542221
Woont in: De Meenten
Gebied: Almere Stad-West
Onderwerpen: Cultuur, vastgoed, Floriade

Omdat ik in 1955 in Zwolle ben geboren, mag ik mij een blauwvinger noemen. In mijn elfde levensjaar zijn mijn ouders verhuisd naar de stad van de capitulatie: Wageningen. Na mijn studie Nederlands recht in Nijmegen ben ik in maart 1985 als sociaal raadsman gaan werken in Almere. In augustus 1988 ben ik van Wageningen verhuisd naar Almere. Almere bleek niet alleen interessant werk, maar ook een gezellige volleybalvereniging te hebben. Vanwege wat lichamelijke ongemakken ben ik nooit lid geweest van VC Omniworld.

Mijn werkgever is Zorggroep Almere. Ik was tot mijn raadslidmaatschap stafmedewerker van de Ondernemingsraad van Zorggroep Almere. Ik probeer als sociaal raadsman problemen van gewone mensen de wereld uit te helpen.

Dankzij een groep Almeerders, die met hun democratische stemrecht hun vertrouwen in de lijstduwer van de PvdA kenbaar hebben gemaakt, ben ik sinds maart 2006 lid van de gemeenteraad van Almere. Ik ben actief in de politiek, omdat ik mijn mond moeilijk kan houden als ik onrecht en sociale problemen waarneem. Dan krijg ik de behoefte om iets te gaan doen. Dat kan in de Almeerse politiek.

Naar mijn smaak moet er in deze raadsperiode gezorgd worden dat Almere weer een behoorlijk aanbod van betaalbare huurwoningen krijgt. Daarnaast moet de schuldhulpverlening in Almere slagvaardig en effectief worden. Het wonen in Almere moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat kan alleen als de gemeente er voor zorgt dat Almeerders gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen.

Almere is een mooie stad met veel groene en blauwe ruimte in en om de stad. De vrije busbanen zijn een groot goed en zorgen voor snel transport door heel Almere. Almere kent gelukkig veel mensen die niet uit zijn op eigen gewin, maar die zich onbaatzuchtig inzetten voor de Almeerse samenleving.

Op mijn wiegje stond niet het bordje ‘bestuurder’. Ik voel mij veeleer een toezichthouder dan een bestuurder. Dat zal wel komen omdat ik nogal hecht aan principes als ‘een man een man, een woord een woord’.

De erfenis van een wereldexpositie en betaalbaarheid

door John van der Pauw op 27 juni 2017

De meest zelfvoorzienende, autoluwe en energieopwekkende wijk van de wereld, dat moet het belangrijkste element zijn van de erfenis van het evenement Floriade. De gemeenteraad heeft onlangs de gebiedsvisie voor de Floriadewijk vastgesteld. Daarmee is weer een tip van de sluier van de erfenis van Floriade opgelicht.

lees verder »

Havenaren wonen graag in Almere-Haven

door John van der Pauw op 31 mei 2017

De woorden revitalisatie en Almere-Haven lijken een Siamese tweeling. Winkeliers hebben niet genoeg klanten en jonge Havenaren die het ouderlijk nest verlaten kunnen nauwelijks een woning vinden. In het verleden zijn allerlei plannen bedacht. De bouw van een flat bij de Hoekwierde gaat niet door.

lees verder »

Gemeenteraad laat zich niet gijzelen

door John van der Pauw op 22 mei 2017

Voor de verdubbeling van de A6 is ruimte nodig. Daarom wil de gemeente Almere een deel van de erfpacht van de camping overnemen. Na vijf jaar onderhandelen wordt onteigening nodig. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad een poging om onteigening op de lange baan te schuiven verijdeld. De raad heeft zich niet laten gijzelen.

lees verder »

Herdenken

door John van der Pauw op 4 mei 2017

Ook Almere herdenkt de slachtoffers van de strijd tegen een vijand van de democratische rechtsstaat en de sociaal democratie. De dodenherdenking in Almere Haven en in het Bos der Onverzettelijken was indrukwekkend.

lees verder »

Wetenschappelijk gevalideerd natte vingerwerk

door John van der Pauw op 24 april 2017

De Floriade-wijk wordt het Almeerse hoogstandje van duurzaamheid: een zelfvoorzienende wijk. Dat wil Almere aan de wereld laten zien met een wereldtentoonstelling. Er zijn fracties die graag willen laten uitrekenen wat het kost om te stoppen met het evenement.

lees verder »

Buitenvaart blijft unieke agrarische werklocatie in Almere

door John van der Pauw op 30 maart 2017

Met de inzet van velen is zeven jaar gewerkt aan het vernieuwen van het bestemmingsplan Buitenvaart. Het leek er op dat het bestemmingsplan niet ongeschonden de eindstreep zou halen. Niet omdat er iets mis was met de ruimtelijke ordening, maar wel omdat een paar ondernemers iets anders wilden. Het tij is gekeerd.

lees verder »

Lokale omroep van de kabel

door John van der Pauw op 19 maart 2017

De Stadsomroep Almere was ooit de lokale zendgemachtigde en verzorgde uitzendingen op radio en televisie met Almeers nieuws. Nadat daar een eind aan was gekomen, heeft Media036 de zendmachtiging overgenomen. Media036 liet vorige week weten te stoppen.

lees verder »

Lodewijk vecht voor de waarden van de PvdA

door John van der Pauw op 29 november 2016

Zaterdag 26 november 2016 bezocht Lodewijk Asscher Almere. In een vol Café op 2 maakte Lodewijk duidelijk dat de PvdA niet gemist kan worden voor een rechtvaardigde samenleving. Lodewijk beantwoorde vragen van aanwezigen en nam een boodschap mee naar Den Haag.

lees verder »

Innovatie met echte banen

door John van der Pauw op 8 september 2016

In Almere gebeurt van alles. Veel op basis van routine en ervaring. Almere is ook een stad van nieuwe initiatieven. Innovatie moet zorgen voor nieuwe banen voor Almeerders met weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil echte banen met een normaal loon. Dat heeft het college toegezegd.

lees verder »

Afscheid van een stille kracht

door John van der Pauw op 6 juli 2016

Op dinsdag 5 juli 2016 hebben familie, vrienden en (oud) collega’s afscheid genomen van Almeerder en sociaal democraat Leon Kokhuis. Met het overlijden van Leon verliest de Almeerse PvdA een gewaardeerde stille kracht van de sociaal democratie. Wij zullen hem missen.

lees verder »