Afscheid Tjeerd Herrema

10 juli, van 17:30 tot 20:00 | Bierfabriek, Koetsierbaan 2, Almere

Tjeerd Herrema heeft afscheid moeten nemen van misschien wel de mooiste baan van Almere. Een stad helpen uitbouwen, meer betaalbare woningen realiseren en de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 klaar maken.

Graag wil hij u persoonlijk bedanken voor de mooiste periode die abrupt tot een einde kwam en om het glas te heffen op de zaken die hij voor elkaar heeft gekregen. Vanwege zijn verdiensten voor Almere wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden.

Mocht u Tjeerd Herrema willen bedanken met een cadeau dan hoopt hij dat u een bedrag wilt overmaken naar de Stichting Blijf Groep. Zij zijn de stichting achter het Oranjehuis in Almere waar vrouwen worden opgevangen die onder meer te maken hebben gehad met huiselijk geweld of seksuele intimidatie. Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL06 INGB 0008 3727 58 onder vermelding van: Donatie vanwege vertrek wethouder Almere.

U bent welkom van 16.00 uur tot en met 17.30 voor medewerkers van de gemeente Almere en van 17.30 uur tot en met 20.00 uur voor externen. Graag vernemen wij van u of u aanwezig kunt zijn. We vragen daarom ter bevestiging van uw komst u zich aan te melden via: secretariaatherrema@almere.nl