27 januari 2015, om 22:00 | Wisselweg 200

Bijeenkomst: Hoe zien wij de toekomst van de PvdA?

Het PvdA rapport “Over wat van waarde is”  onderstreept hoe we met de publieke sector moeten omgaan. Het laat zien hoe de zorg, de huisvesting, de veiligheid weer in “handen” van de burgers moet komen, dichtbij, zodat we zelf greep krijgen op onze zorg, op onze omgeving. In Almere willen we als PvdA een aantal kwesties graag met elkaar bespreken. Dit doen we  aan de hand van de volgende thema’s:

– Bestaanszekerheid
– Partijfunctioneren
– Verbinding

We nodigen u van harte uit voor een hartig en inspirerend onderling gesprek over deze thema’s, die de toekomst van onze partij bepalen.