25 oktober 2016, om 22:30 | Buurthuis Kardoes

Een gevoel van veiligheid

De PvdA fractie in Almere houdt een thema avond over veiligheid in Almere.

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u op een interactieve manier mee in het veiligheidsdomein. Onderwerpen als overlast gevende jeugdgroepen, huiselijk geweld, woonoverlast, radicalisering, inbraken, burgerbetrokkenheid en natuurlijk het veiligheidsgevoel komen allemaal aan bod.

Ook wordt u geïnformeerd over de politieke initiatieven die de fractie de afgelopen periode heeft genomen op het gebied van veiligheid. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze initiatieven, maar ook naar uw ideeën over het veiliger maken van de stad. We kunnen immers samen zorgen voor een veilig Almere!

 

Locatie:    Buurthuis Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45, 1314 NR Almere
Aanvang: 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Datum:    25 oktober 2016