23 mei 2017, om 21:30 | Buurthuis Kardoes

Leven, wonen en werken in een stad waar iedereen meedoet.

De programmacommissie van de PvdA heeft een begin gemaakt met het verkiezingsprogramma 2018-2022.
Om een sterk programma te krijgen nodigen wij u van harte uit om uw aandachtspunten voor ons verkiezingsprogramma kenbaar maken. De PvdA wil zich onderscheiden op wonen, werken, zorg in brede zin en het vergroten van uw invloed op de samenleving. Het gaat er vooral om wat u, inwoner van Almere, vindt dat er in een PvdA verkiezingsprogramma moet staan.

Naast leden van de PvdA zijn ook andere inwoners van harte welkom. Neem dus vooral uw kennissen en vrienden mee en mensen die teleurgesteld zijn over de PvdA en het anders zouden willen.

Namens de programmacommissie
Ellie Teunissen
Gerrit Spilt