Disclaimer

Columns:

In columns geuite meningen hoeven niet overeen te komen met die van de Almeerse PvdA fractie en/of bestuur. Deze columns zijn een platform voor meningen, opinies en verhalen van individuele leden en zijn dan ook voor rekening van de betreffende schrijver(s).

Tekst- en beeldmateriaal:

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van de vereniging PvdA Almere. Geen van deze teksten en afbeeldingen mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling worden gebruikt in andere media. Neem contact op via de contact pagina wanneer u teksten en/of afbeeldingen wenst te gebruiken.

Voor overige afbeeldingen geldt dat altijd wordt geprobeerd toestemming te vragen. Wij doen onze uiterste best om eigenaren van, of afgebeelde mensen in afbeeldingen te benaderen voor toestemming van publicatie. Als dit niet lukt vóór publicatie en u wilt dat de foto wordt verwijderd, dan horen wij dat graag.