Door op 16 maart 2014

Aan u de keuze: Samen of Apart

Almere is gebouwd op de samenwerking van pioniers. De geest van samen de schouders eronder, hard werken, eerlijk delen en voor elkaar opkomen. Dat was en is Almere voor ons. Een stad zonder verdeling op basis van afkomst of inkomen. Eén Almere waarin mensen niet tegenover elkaar staan, maar samen werken aan vooruitgang. En zo moet het blijven.

Resultaat
Er is in de afgelopen jaren door de inzet van de PvdA veel bereikt voor de stad. We zijn er in geslaagd om, in tijden van crisis en bezuinigingen, een fatsoenlijk vangnet in stand te houden voor hen die het anders niet redden. Het is gelukt om een nieuw fundament te leggen voor de zorg. Burgers die ondersteuning nodig hebben, worden geholpen.

Een miljard
Er is een overeenkomst met het rijk en de provincie gesloten over de ontwikkeling van de stad. De komende twintig jaar kunnen we € 500 miljoen extra investeren in Almere. Het rijk stopt nog eens € 500 miljoen in de verbetering van het spoor tussen Almere en Amsterdam/Schiphol. Aan het verdubbelen van de A6 wordt al gewerkt.

Prestatieafspraken
Voor het eerst in 12 jaar zijn er weer prestatieafspraken met de corporaties gemaakt en is er weer volop aandacht voor betaalbare huurwoningen.

Doorgaan
Graag willen wij in de komende vier jaar deze resultaten verder uitbouwen. Er komt veel op ons af in de zorg. Dat heeft directe gevolgen voor Almeerders. De
betaalbaarheid van woningen is een groot probleem. De PvdA heeft oplossingen. Wij willen 2.000 woningen bouwen met een huur tot € 500 per maand. Daar willen we mee aan de slag.

Fatsoenlijk werk
Het bestrijden van armoede is noodzakelijk. In Almere mag armoede niet erfelijk
zijn. Fatsoenlijk betaald werk laat mensen echt meedoen. De PvdA wil schoonmakers, beveiligers en groenwerkers weer een vaste baan geven bij de
gemeente.

Almere kiest
Op 19 maart is de keus aan u. Kiest u voor een verscheurde stad of voor een partij waar samenwerken de norm is? De PvdA gaat hartgrondig voor samen. Want als niet iedereen telt, valt de samenleving in stukken.

John van der Pauw,
lijsttrekker PvdA Almere