Door op 24 december 2015

Aangepast Sporten in Almere

De PvdA wil een actieplan Aangepast Sporten. De PvdA gaat daarom in gesprek met andere raadsfracties en het college over de mogelijkheden voor Almeerders met een beperking om in Almere te sporten en te bewegen. De PvdA heeft daarvoor een agendavoorstel ingediend.

Verschillende partijen hebben in de afgelopen acht jaar geprobeerd om, samen met de gemeente, het Aangepast Sporten op de kaart te zitten. De laatste twee jaar is er ook sprake van meer regionale samenwerking. Als het aantal sportende Flevolanders met een handicap met 25 procent is gegroeid in de periode 2013-2016 wordt een gesteld doel gehaald. PvdA’er Buyatui: “De provincie zet in op organisatorische integratie om de sportparticipatie voor mensen met een handicap te vergroten. De primaire taak ligt uiteindelijk bij de gemeenten zelf. Almere moet daarom mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten en bewegen. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis”.

Om het sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken is soms een financieel steuntje in de rug nodig. Het kan dan gaan om vervoer naar een sportlocatie of het aanschaffen van de benodigdheden. Buyatui: “Ik zie graag dat sportdeelname van mensen met een beperking actief wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de sportvoorzieningen bereikbaar en toegankelijk te maken en ook door individuele voorzieningen te bieden”.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat iedereen meedoet, maar sportdeelname van mensen met een beperking komt niet naar voren in de sportnota 2013-2016 ‘Almere: sportieve stad’. Buyatui: “Aandacht voor gehandicaptensport ontbreekt. In een nieuwe sportnota zie ik daarom graag dat Aangepast Sporten als speerpunt wordt opgenomen. Samen moeten wij een actieplan ontwikkelen om sportdeelname van Almeerders met een beperking te stimuleren”.