8 maart 2014

Aanvalsplan wonen

 

Diederik Samsom (partijleider) en Henk Mulder (wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling) hebben uit handen van John van der Pauw (lijsttrekker en fractievoorzitter) het manifest ‘Betaalbaar Wonen in Almere’ ontvangen. Dat manifest bevat bouwstenen voor een actieprogramma ontvangen. Voor het forceren van een doorbraak op de woningmarkt en het betaalbaar houden wonen is niet alleen de lokale overheid nodig. Ook het Rijk kan een duit in het zakje doen.

Ruimte
Almere wil ruimte bieden aan iedereen die hier wil wonen. De vraag is er, de woningen (nog) niet. Er is een doorbraak nodig. Om die doorbraak te forceren wil de PvdA dat er in Almere in de komende vier jaar in ieder geval 2.000 betaalbare woningen worden gebouwd. Die betaalbare woningen moeten een goede kwaliteit hebben. Dat het veel goedkoper kan bewijst de markt. Almere heeft ruimte om woningen te bouwen en moet gebruik maken van partijen die betaalbaar willen bouwen.

Lagere kosten
Ik Bouw Betaalbaar in Almere (IBBA) laat zien dat het mogelijk is om tegen veel lagere kosten woningen te bouwen. Met een IBBA-woning kunnen Almeerders met een bescheiden inkomen hun eigen woondroom bouwen. Die lagere bouwkosten moeten ook kunnen zorgen voor lager huren. Er is een enorme vraag naar huurwoningen van rond de € 500. Volgens de PvdA is een actieprogramma nodig om een doorbraak te forceren.

TON-woningen
Het is mogelijk om kleine volwaardige woningen te bouwen voor € 10.000. Woningen met een oppervlakte van 60 tot 90 vierkante meter. De huurprijs van een dergelijke woning hoeft niet hoger te zijn dan € 500. Die woningen zouden na verloop van tijd uitgebouwd kunnen worden.

Huur Op Maat (HOM)
Voor veel huurwoningen vragen corporaties € 650 per maand. Dat niet waar woningzoekenden op zitten te wachten. Met Huur Op Maat vragen corporaties aan de huurder een prijs die past bij het inkomen. HOM is een middel waardoor huren weer betaalbaar kan worden. De PvdA Almere wil dat de rijksoverheid serieus onderzoekt of het invoeren van HOM het huren weer betaalbaar kan maken.

Informatieplicht UWV
Almeerders die bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij UWV aankloppen worden niet geïnformeerd over de gemeentelijke voorzieningen. Daardoor weten niet alle eigenaren van koopwoningen dat ze bij Sociale Zaken kunnen aankloppen voor woonkostentoeslag als de hypotheeklast te zwaar is of de huur onbetaalbaar. De PvdA is er voorstander van dat UWV de plicht krijgt om werklozen en arbeidsongeschikten te informeren over van belang zijnde gemeentelijke voorzieningen.

Huurprijs en inkomen
Sociale verhuurders sluiten huurcontracten voor woningen met een prijs van € 650 met huurders met een inkomen van € 900 per maand. Dat zorgt voor een maandelijks gat van meer dan € 150 in het huishoudbudget. De PvdA wil dat de rijksoverheid weer duidelijk maakt dat dat niet kan. Met een dergelijke regel is het mogelijk om onoplosbare schulden te voorkomen.

Koopwoning basis voor schuldregeling
Voor eigenaren van woningen met schulden regelt de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag schulden op basis van de waarde van de koopwoning en de betalingscapaciteit van de eigenaar. In een stad waar 65 % van de woningen van een koper is, mag zo’n voorziening niet ontbreken. De PvdA is daarom in gesprek met de Kredietbank Nederland.

Zie hier het stuk van omroep flevoland over het aanvalsplan wonen.