Algemene Beschouwing begroting 2019 PvdA Almere

19 oktober 2018

Algemene Beschouwing begroting 2019 PvdA

Voorzitter, elke partij in deze raad heeft een droom. Een visie op Almere. Deze visies lopen uiteen, maar de liefde voor de stad is gedeeld. Met het sluiten van het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ heeft de PvdA, samen met haar coalitiepartners, een grote stap gezet om van onze droom een werkelijkheid te maken. Een Almere waar iedereen gelijke kansen heeft. Waar iedereen mee kan doen. Waar er ruimte is voor wie wil en steun is voor wie niet kan. Waar we samen werken aan een sterker en socialer Almere. 

Maar dit zijn slechts woorden voorzitter. Mooie woorden, maar nog steeds, slechts woorden. En, zoals een partijgenoot van mij ooit treffend zei ‘In woorden kun je niet wonen’. De droom moet vertaald worden in acties. Bijvoorbeeld met nieuw beleid, waarmee je inzet op het voorkomen van problematische schulden, in andere regels, regels die iedereen in staat stellen hun woning te verduurzamen, ook als je minder te besteden hebt, in een andere verdeling van geld zodat je kunt investeren in het verbeteren van de leefbaarheid, want in delen van onze stad is dat helaas een groot punt van zorg. 

Kerim Iskender tijdens de Algemene Beschouwingen

Voorzitter met het coalitieakkoord hebben wij een stap gezet om onze droom om te zetten in acties, maar met het sluiten van het akkoord waren wij er nog niet. Het is nu, ongeveer 4 maanden later, bij het bespreken van de eerste begroting van deze coalitieperiode dat blijkt of wij onze droom kunnen realiseren. En wat blijkt, het is gelukt voorzitter. Het college heeft in deze begroting acties en geld weten te koppelen aan onze droom en daarmee is de weg vrij om Almere sterker en socialer te maken. 

Mijn fractie zou graag stilstaan bij drie punten uit de begroting. Niet omdat wij andere punten niet belangrijk vinden, of omdat ik maar 5 minuten van u krijg voorzitter, maar omdat deze punten dicht bij onze partij staan. 

Het eerste punt gaat over Almeerders met een beperkt inkomen. Met deze begroting is het gelukt om alle voorzieningen voor deze Almeerders in stand te houden zodat deze kwetsbare groep, er niet op achteruit gaat. En daarnaast gaan we investeren in meer sociale woningbouw zodat er ook voor deze Almeerders woningen beschikbaar zijn. Want de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, maar voor mensen met een beperkt inkomen zijn de wachtlijsten nog langer. Wij vinden het van groot belang dat wij als stad blijvend aandacht houden voor de positie van deze Almeerders en zijn dan ook blij dat deze aandacht duidelijk is terug te vinden in deze begroting.

Het tweede punt gaat de financiële gezondheid van de gemeente. Voorzitter, in tijden dat het financieel gezien wat minder goed gaat moet er vaak bezuinigd worden. Die bezuinigingen raken ons vaak allemaal, maar degene die afhankelijke zijn van gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld mensen met een beperkt inkomen, raken bezuinigingen vaak het hardst. Als het groen wat minder vaak onderhouden wordt vinden we dat niet zo leuk, maar als je de huur niet meer kunt betalen omdat je geen gebruik meer kunt maken van het woonlastenfonds en je met je gezin op straat komt te staan hebben we het toch echt ergens anders over. Om dat soort bezuinigingen in de toekomst te voorkomen is het van groot belang om in tijden dat het goed gaat ook geld toe te voegen aan de reserves van de gemeente. En voorzitter, het gaat goed en we voegen geld toe en daarmee regelen we het niet alleen nu goed, maar ook voor de toekomst. Voor alle Almeerders.

Mijn laatste punt voorzitter gaat over inclusie en diversiteit. Met deze begroting stellen wij daar voor het eerst sinds het ontstaan van onze gemeente, geld voor beschikbaar en gaat het college actief met deze onderwerpen aan de slag. Voorzitter, elke euro die hieraan besteed wordt zal letterlijk en figuurlijk ingezet worden om drempels weg te nemen zodat iedereen in Almere mee kan doen. En dat is hoe wij het als PvdA graag zien. 

Tot slot voorzitter, wil de PvdA het college danken voor haar inspanningen, die hebben geresulteerd in de begroting die nu voorligt. Maar ook alle ambtenaren die elke dag hard werken aan een mooier Almere. 

Dank u wel.

Namens de fractie van de PvdA Almere, 

Kerim Iskender