Door op 11 september 2017

Almeerders Doe Mee en word PvdA lid van de Gemeenteraad in 2018! Schreeuwen en ‘’Boos’’ zijn langs de zijlijn volstaat niet.

De PvdA Almere daagt Almeerders uit om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen die met liefde, lef en daadkracht bouwen aan een socialer en meer inclusief Almere.

Deze belangrijke verkiezingen vinden uitgerekend plaats tijdens het 40 jarig bestaan van de PvdA in Almere. De PvdA heeft 40 jaar gebouwd aan Almere en heeft letterlijk aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van onze prachtige stad, inmiddels de 7e stad van Nederland. Maar ons werk is alles behalve af! Almere is nog niet af!

De PvdA wil dat iedereen in de samenleving haar steentje bij kan dragen, de middenklasse sterker wordt en kwetsbare mensen niet aan de kant worden gezet. Daar zetten we op in bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Langs de zijlijn staan en afgeven kan iedereen en vele doen dat liever, zoals de partijen op de rechter- en linkerflank van het politieke spectrum. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen in de stad is waar de PvdA voor staat. De PvdA wil Lef tonen, laten zien dat wij Liefde voor de stad hebben maar vooral de Daadkracht leveren om onze doelen daadwerkelijk te realiseren. Doe jij daar aan mee?

De PvdA werkt momenteel aan een verkiezingsprogramma waarin duidelijke en ambitieuze doelstellingen zijn opgenomen. Met deze doelen grijpt de PvdA Almere nog meer dan vroeger terug naar haar idealen zoals het tegengaan van overmatige marktwerking in de Almeerse zorg. Meer betaalbare  (huur) woningen, armoedebestrijding en het stimuleren van goed werk. Gelijke kansen voor iedereen, zonder uitsluiting. Met het behalen van deze doelstellingen willen wij een resultaat boeken dat er voor de Almeerder toe doet, waar de Almeerder op straat en wijk daadwerkelijk iets van merkt.

De PvdA is op zoek naar kandidaten die ons sociaaldemocratisch gedachtengoed en profiel als verbindende en progressieve volkspartij omarmen en uitdragen. Uitdragen doe je in het stadhuis maar meer dan in het verleden ook op straat en in de wijk. Daar zie je ook direct het resultaat van onze werkzaamheden in de gemeenteraad!

Het PvdA bestuur heeft een onafhankelijke selectiecommissie ingesteld die, op basis van een profielschets, een voorstel voor een kandidatenlijst zal doen aan de ledenvergadering. Voor vragen daarover kan contact worden opgenomen met mij, Abassin Nessar, voorzitter PvdA Almere via voorzitter@pvda-almere.nl.

Met Strijdbare groet,
Abassin Nessar
Voorzitter PvdA Almere