Door op 23 maart 2017

“Almeers onderwijs moet bij de top van Nederland horen”

Op donderdag 23 maart a.s. gaat de Almeerse gemeenteraad opnieuw in gesprek over de Human Capital Agenda 2030, een visie die de basis zal zijn voor het Almeerse onderwijsbeleid in de komende jaren. Het College heeft in deze agenda verschillende ambitieuze plannen opgenomen. De Partij van de Arbeid stelt echter belangrijke aspecten in de huidige agenda te missen. Zo zou er onvoldoende aandacht zijn voor de basis en wordt er geen uitspraak gedaan over het behoud van ROC TOP. Reden voor Leida Höhle, fractie-assistent namens de Almeerse sociaaldemocraten, om samen met andere partijen een tweetal moties in te dienen.

 

Basis op orde

“Ambitieuze plannen hebben een stevige ondergrond nodig,” zo stelt Höhle. “We zien de plannen in de Human Capital Agenda als een soort slagroom op de taart. Maar die smaakt alleen goed als de taart dat zelf ook doet. En die taart, dat is de basis van ons Almeerse onderwijs. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de kwaliteit van ons basisonderwijs en middelbaar onderwijs, want we willen dat er geen zwakke scholen meer zijn Almere. Maar ook dat er voldoende goede (bevoegde) docenten in Almere zijn. En dat we alles doen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Almeerse jongeren een startkwalificatie behalen. De PvdA wil dat het Almeerse onderwijs op alle fronten bij de top van Nederland hoort. Daarom hebben wij een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor de basis van het Almeerse onderwijs. Daarnaast dagen wij het College uit om van start te gaan met een Almeerse leraren-cao, om de beste leraren naar onze stad te trekken.”

 

ROC TOP

De PvdA is ook mede-indiener van een motie voor het behoud van ROC TOP, dat vanwege uitspraken van de landelijke commissie Leijnse mogelijk uit de stad dreigt te verdwijnen. “Hopelijk wordt dit het eindpunt van een lange strijd,” verzucht Höhle. “We hebben ons eerder als raad al uitgesproken, we zijn in gesprek geweest met toenmalig minister Bussemaker en hebben vele andere pogingen gedaan om ROC TOP voor de stad te redden. Het College weigert zich echter in te spannen om deze school te behouden. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Almere is groot genoeg voor drie mbo-instellingen. Wij vinden diversiteit en keuzevrijheid in het onderwijs ontzettend belangrijk. Gelukkig onderschrijft de Human Capital Agenda dat. Met deze motie roepen we het college op om zich expliciet in te zetten voor het voortbestaan van ROC TOP door het als onderdeel op te nemen in de Human Capital Agenda. ROC TOP is een van de beste Mbo’s van het land. Om onze ambitie -dat het Almeers onderwijs bij de top van Nederland hoort- kracht bij te zetten, zullen wij daarom blijven vechten voor deze school en haar scholieren.”