Door op 21 februari 2016

Almere blijft zorgen voor werk voor kansarme Almeerders

Blijft de gemeente Almere van bedrijven, die aan de gemeente diensten leveren, vragen om werkloze Almeerders in te zetten bij de levering van de diensten? Dat was de vraag die donderdagavond 14 januari 2016 tijdens een debat tussen de PvdA en Leefbaar centraal stond. Aanleiding was het beleid dat het college wil voeren bij aanbestedingen. Een gesprek met fractievoorzitter John van der Pauw over dit sociale aspect van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Vraagt de gemeente Almere aan bedrijven om werklozen in te zetten bij het uitvoeren van diensten?
“De gemeente Almere vraagt regelmatig aan marktpartijen om diensten te leveren. Dan vraagt de gemeente aan die partijen om Almeerders met geringe kans op de arbeidsmarkt in te zetten. De technische term daarvoor is Social Return On Investement (SROI). Met die voorwaarde zorgt de gemeente er voor dat een deel van het gemeentegeld gebruikt wordt om werkloze Almeerders aan het werk te helpen.”

En was dat wat het college ook wilde blijven doen?
“Inderdaad. Burgemeester en wethouders stelden voor om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Onderdeel van dat inkoopbeleid was een heel evenwichtig beleid voor het laten uitvoeren van de diensten door mensen met weinig kans op werk. Naar mate er meer geld gemoeid is met de opdracht hoort het bedrijf ook meer te doen aan SROI.”

Toch waren er partijen die dat sociale onderdeel uit het beleid wilden halen?
“VVD, PVV en Leefbaar Almere wilden de verplichting om een deel van de opdracht uit te laten voeren door werklozen en mensen met een arbeidshandicap uit het gemeentelijk beleid halen. Die partijen wilden van SROI iets vrijwilligs maken.”

Waarom wilde de PvdA in debat met Leefbaar Almere?
“De PvdA had de hoop dat Leefbaar Almere op basis van harde feiten tot andere gedachten gebracht zou kunnen worden. Feit is dat het aanbestedingsbeleid in Almere steeds succesvoller wordt. Feit is dat het in Almere steeds beter gaat met het aan het werk helpen van mensen met een ‘vlekje’. En dat terwijl landelijke resultaten beduidend minder rooskleurig zijn.”

U doelt op de werkelijkheid van de Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten?
“Inderdaad. In 2014 heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt de werkgevers. In 2015 zouden werkgevers voor 10.000 nieuwe werkplekken zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2015 zijn 7.500 plekken bedacht. Met die virtuele banen zijn 3.000 mensen met een arbeidsbeperking echt aan een baan geholpen.”

En het Almeerse aanbestedingsbeleid zet wel zoden aan de dijk?
“Dat maken de cijfers duidelijk. In 2015 zijn maar liefst 271 van de 558 vacatures uit de afgelopen vier jaar ontstaan. In 2015 zijn 207 van de 449 sociale vacatures uit de afgelopen vier jaar vervuld. En dat is allemaal te danken aan het sociale aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere.

Eind goed al goed?
“De meerderheid van de gemeenteraad vond het voorstel van de VVD, Leefbaar Almere en de PVV geen goed idee. De gemeenteraad heeft zodoende besloten om het succesvolle Almeerse sociale aanbestedingsbeleid verder uit te voeren. Dat is goed nieuws voor Almeerders met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de raad ook vastgelegd dat er in het aanbestedingsbeleid apart aandacht hoort te zijn voor criminaliteitsbestrijding.”