15 mei 2015

Bed, Bad en Brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Onlangs is het kabinet tot een nieuwe regeling gekomen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de Bed-Bad-Brood-regeling. Na 15 juni 2015 zullen met name de vijf grootste gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Naast Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zal ook Ter Apel de opvang van deze mensen verzorgen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar land van herkomst, is geen plaats in de nieuwe voorziening.

Almere is als aangewezen regiogemeente nu verantwoordelijk voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Flevoland. Daartoe zijn er zes opvangplaatsen in Lelystad en ook zes in Almere. Het Leger des Heils verzorgt die opvang. In praktijk is de opvang in Lelystad nooit in gebruik, er meldt zich daar niemand. In Almere zijn gemiddeld 3 á 4 plaatsen bezet. Vluchtelingenwerk bemiddelt daarbij. De meeste mensen blijven een paar dagen en gaan dan weer weg. De nieuwe landelijke Bed-Bad-Brood-regeling heeft gevolgen voor de Almeerse opvang. Die zou dan na 15 juni 2015 verdwijnen.

College volgt VNG
Nog iet alles is bekend over de nieuwe regeling. In Den Haag wacht men nog op een uitspraak van de Raad van State. Ook over de uitvoering is niet alles duidelijk. Wat gebeurt er met mensen die wel willen meewerken, maar waarbij het land van herkomst tegenwerkt? Hoe gaat het met de financiering en andere zaken? Ondertussen is de regering nog in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wie weet wat daardoor nog verandert. Burgemeester en Wethouders hebben laten weten dat het college zich voegt naar de afspraken die de VNG met het Rijk maakt.

PvdA Almere
“In Almere staat niemand alleen op straat” is de opvatting van de Almeerse PvdA-fractie. De fractie vindt dat het niet zo mag zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die Nederland niet kunnen verlaten, op straat komen te staan. Wie kansarme mensen op straat laat overnachten maakt ze tot een prooi voor criminelen of laat mensen afglijden naar een bestaan in de criminaliteit. De PvdA wil dat niet laten gebeuren. Daarom is een fatsoenlijke opvang en een menselijke behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet naar hun land terug kunnen, nodig.