7 juli 2013

Bedankt

PvdA is in februari begonnen met het aanbieden van een stagetraject voor 4 personen m.b.t. het raadswerk. Als een van de vier heb ik me met succes voor opgegeven omdat ik me interesseerde voor politiek, maar als burger wilde ik ook weten hoe en waarom onderwijs zo geregeld was en hoe zat het nu met werkloosheid.

Ik heb ervaren dat burgerparticipatie belangrijk is en de PvdA stimuleert dit ook. Verder wil men de groep bereiken die zich niet zo makkelijk laat horen. Het voorbereiden van moties en amendementen, maar ook de overwegingen waarom voor of tegen een raadsvoorstel te stemmen. Ik heb de ledenvergadering bijgewoond, naar het Congres gegaan met de congresafgevaardigde. Het ombudsteam spreekt me erg aan en ik heb ook hier mogen meelopen met mijn begeleider.

Ik heb ook mee kunnen kijken in de keuken van de wethouders Ineke Smidt en Henk Mulder. De transitie Sociaal Domein is een hele uitdaging, maar wordt met zorg door onze wethouder, Ineke Smidt, aangepakt. Ook betaalbare woningen en bouwen in Almere wordt door onze wethouder Henk Mulder opgepakt. Moeilijke zaken in tijden van crisis.

Intussen heeft de PvdA een eigen ruimte op de Bordes 10. Ik zal zeker betrokken blijven en wil vanaf nu actief deelnemen aan politiek. Omdat het wel degelijk een verschil maakt! Mijn interesse het Sociaal Domein, heeft hierin extra mijn aandacht.

Aan de raadsleden en fractieassistenten wil ik mijn dank uiten. Jullie hebben er een PvdA-er erbij!

Ruth Delobi-Aron