Beschouwing op de Programmarekening 2018

17 mei 2019

Leida Höhle Fractievoorzitter PvdA Almere HeaderNaar aanleiding van de Programmarekening over 2018 heeft onze fractievoorzitter Leida Höhle gisteravond onder meer gesproken over het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een modaal inkomen en dat de voorzieningen in de stad gelijk op moeten lopen met de groei van Almere. Lees hieronder haar volledige bijdrage.

Voorzitter, vorige week bij het aanbieden van de Programmarekening aan de raad gaf wethouder Lodders het al aan: het gaat ons economisch voor de wind. Dat is te zien. Er wordt gespaard én daarnaast geïnvesteerd in een mooiere en schonere stad. Daar zijn wij blij mee. Er zijn veel punten om trots op te zijn. Ik noem er drie:

Veiligheid

De inzet op veiligheid in de stad werpt zijn vruchten af. De betrokkenheid van Almeerders bij hun buurt door deelname aan Whatsappgroepen, een project als Waaks en de buurtpreventieteams laat zien dat mensen zich graag inzetten voor hun stad.

Werk en re-integratie

Dat de werkgelegenheid in Almere toenam met 3000 extra arbeidsplaatsen verdient een compliment. Daarnaast zijn wij ook blij met de inzet op re-integratie naar werk. Het mag niet onvermeld blijven dat de samenwerking met Randstad in het project Baangericht ervoor heeft gezorgd dat ruim 1000 mensen uit de bijstand naar een betaalde baan gestroomd zijn of zelfstandig ondernemer zijn geworden. Wij zien wel nog een uitdaging wanneer het gaat om werkloosheid onder jongeren. Helaas zijn de cijfers in Almere daarin minder positief dan in vergelijkbare gemeenten. De vraag aan het college is dan ook wat wij in onze aanpak hiervan kunnen verbeteren.

Duurzaamheid

Goed om te horen dat alle daarvoor geschikte gebouwen van de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen. Het wordt een uitdaging om dat ook voor de daken van inwoners en bedrijven te realiseren. Maar dat is een uitdaging die wij – gezien de duurzaamheidsdoelstellingen – aan moeten gaan. De vraag aan het college is of hier in de komende jaren meer aandacht voor komt.

Daarnaast wil ik een drietal punten meegeven die de fractie van de Partij van de Arbeid in de Programmarekening zijn opgevallen en waar 2018 ons lessen leert voor de toekomst:

Wonen

Het eerste gaat over wonen. Wonen is een grondrecht. Almere is een stad waar ook mensen met een kleiner budget een woning konden vinden, konden kopen en zelfs konden bouwen. Dan doet het pijn om in de programmarekening te lezen dat grondgebonden nieuwbouw niet meer toegankelijk is voor mensen met een modaal inkomen. Voor deze mensen is een nieuwbouwwoning van meer dan 200.000 euro namelijk niet haalbaar. Het mag niet zo zijn dat betaalbare woningen alleen nog maar kleinere appartementen zijn. Kleine appartementen zijn niet voor alle huishoudens geschikt. Wonen in Almere mag niet alleen voor “the happy few” worden. Daarom zal mijn fractie een motie indienen waarin wij het college oproepen bij de Woonvisie ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan het betaalbaar houden van grondgebonden woningen. Zodat ook in de toekomst gezinnen met een modaal inkomen in Almere een fijne plek kunnen vinden om te wonen.

Voorzieningen en het Fonds Verstedelijking Almere

Het tweede gaat over het Fonds Verstedelijking Almere. Wonen gaat namelijk niet alleen over een dak boven je hoofd, maar ook over voorzieningen die het wonen in een stad als Almere prettig maken. Wij zien dat er op alle programmalijnen van het Fonds Verstedelijking een onderbesteding is. Van de ruim € 17 miljoen die hiervoor was gereserveerd, is ruim € 6,5 miljoen niet uitgegeven. Dat is zonde, want deze projecten moeten juist bijdragen bij aan een mooie en duurzame ontwikkeling van de stad. Almere moet geen slaapstad worden. Inwoners van Almere verdienen een complete stad, waarin de voorzieningen in de pas lopen met de groei van de stad. Daarom zullen wij een motie indienen waarin wij het college oproepen meer vaart te zetten achter de programmalijnen en projecten van het Fonds Verstedelijking en te bekijken of de achterstand die wij in 2018 hebben opgelopen, weer wat in kunnen lopen.

Onderwijs en thuiszitters

Het derde en laatste punt dat ik hier wil noemen gaat over het onderwijs. En dan specifiek over de jongeren die al langere tijd geen onderwijs volgen, de thuiszitters. Ondanks alle inspanningen zien wij het aantal jongeren dat meer dan 4 weken achter elkaar thuis zit ieder jaar stijgen. Thuiszitten is heel ingrijpend voor de jongeren om wie het gaat en voor hun omgeving. Wij willen graag binnenkort met het college en de raad in gesprek over de thuiszitters en de voortgang m.b.t. de actietafel thuiszitters. Daarom zullen wij snel met een agendering komen om dit in de raad te bespreken.