nationaal-park-nieuw-land

Nationaal Park Nieuw Land

De provincie Flevoland beschikt met de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en het Markermeer en de Markerwadden over een uniek natuurgebied in Nederland met een grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Om deze belangstelling vast te houden wordt hiervoor het Nationaal Park Nieuw Land ontwikkeld.