Bij het vertrek van een zelfingenomen arrogante ritselaar