16 oktober 2014

Bijeenkomst: is Almere klaar om de taken voor Jeugd, Zorg en Participatie over te nemen?

Op dinsdag 21 oktober om 20.00 in ons PvdA Huis Wisselweg 200 organiseren Ciska van Rijn en Jerzy Soetekouw van onze PvdA-fractie Almere voor leden en belangstellenden een bijeenkomst over een aantal taken, die van de rijksoverheid overgeheveld worden naar de gemeente.

Via het nieuws krijgt u vaak te horen dat er wachtlijsten voor opvang van de jeugd ontstaan, de zorg in de knel raakt, bejaarden geen zorg meer krijgen, huishoudelijke hulpverleners ontslagen worden en mensen hun spaargeld moeten opeten, voordat ze zorg kunnen krijgen. Waar staat de PvdA?

Wat is de stand van zaken in Almere? Is de gemeente Almere er klaar voor om de zorg dichtbij huis te organiseren, om de taken voor de jeugdzorg over te nemen en de participatie van burgers te regelen? Wat komt er allemaal kijken bij de overgang (transities) van het rijk naar de gemeente?

Wij hebben als speciale gast, de wethouder voor de sociale transities Froukje de Jonge ( CDA) bereid gevonden een introductie te geven. Daarnaast zullen een aantal deskundige partijgenoten zoals onze Gedeputeerde Marc Witteman, o.a. voor jeugdzaken, Engelke Degenhart, Hattum Palma, Ciska van Rijn en Jerzy Soetekouw graag met u de discussie aangaan, wat we als Partij van de Arbeid overeind moeten houden. We bieden u hiervoor een gevarieerd aanbod van workshops, waarin u uw zorgen kunt uiten en uw aanbevelingen kunt doen aan bestuurders en PvdA fractieleden.
Voor achtergrond informatie zie http://almerekracht.almere.nl en de bijlagen onder dit bericht.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussies:

Programma:

19.30 u Inloop, koffie en thee

20.00 u Welkom en introductie: waarom dit thema voor de PvdA, Ciska van Rijn, fractie PvdA

20.15 u Is Almere goed voorbereid voor de komende veranderingen? Wethouder Froukje de Jonge ( CDA)

21.30 u Indeling in workshops:

Workshop 1: Wethouder Froukje de Jonge en Jerzy Soetekouw: participatie. Is dit geregeld?

Workshop 2: Engelke Degenhart, directeur Algemeen Maatschappelijk werk, en Ciska van Rijn: zorg dichtbij, wijkteams- werkt dit?

Workshop 3: Mark Witteman: jeugdzorg -ons een zorg

Workshop 4: Hattum Palma : financiën, sturing en controle

21.15 u Wisseling van workshops; U kunt een andere workshop kiezen.

22.00 u Aanbevelingen aan de fractie, interview door Jerzy Soetekouw en Ciska van Rijn

22.15 u Sluiting met informele ontmoeting en een drankje

De volgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 2 december 20.00 u. aan de Wisselweg. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

wibautl2013_def_web
Beleidsplannen_Sociaal_Domein_Almere_2015_CONCEPT_BELEIDSPLAN_SOCIAAL_DOMEIN
2013-10-10_Burgerkracht_in_de_wijk_essay_NicodeBoer-JosvanderLans
_Beleidsplannen_Sociaal_Domein__RV-60__CONCEPT_REGIONAAL_BELEIDSPLAN_JEUGDHULP