12 juli 2017

Borrel en discussie in Café op 2

De middenklasse en de Sociaal Democratie

Op 21 juli viert de PvdA Almere samen met PvdA Flevoland het einde van het politieke jaar en het begin van de vakantie met een borrel waarvoor wij u graag uitnodigen.

U kunt (nader) kennismaken met de fractie- en de bestuursleden. We starten de bijeenkomst met een inleiding door Bahreddine Belhaj (bestuursvoorzitter PvdA Flevoland) en Jerzy Soetekouw (fractievoorzitter PvdA Almere) over het thema “De middenklasse en de Sociaal Democratie” gevolgd door een korte discussie.

De borrel/kofie/frisdrank wordt geschonken in Café op 2 (Stadhuisplein 2 in Almere) en wij heten u welkom vanaf 19:30 uur.