13 april 2017

In memoriam: Boudewijn Werring 1946 – 2017

Boudewijn Werring was een echte PvdA man. Misschien soms door zijn opstelling niet altijd geliefd, maar altijd bereid tot het verrichten van werk voor verkiezingscampagnes, commissies, besturen etc.
In de negentiger jaren nam hij zitting in het bestuur van de afdeling Almere, eerst als gewoon lid en later als vicevoorzitter, daarbij de nodige activiteiten ontplooiend voor uitbreiding van ons ledenbestand. Boudewijn ging op nieuwe leden af en maakte hen wegwijs in onze afdeling.
Een tweede uitdaging werd het voorzitterschap van het Gewest Flevoland. Het was duidelijk dat hier veel werk verzet moest worden om het Gewest weer tot een goed werkbaar instituut te maken, wat hem wel degelijk is gelukt. Hij kreeg veel goede mensen zo ver mee te werken voor bijvoorbeeld een goede selectiecommissie voor de kandidatenlijst voor Statenleden.
In die periode begon zijn gezondheid op te spelen en eiste een steeds zwaardere rol. Het werd voor hem steeds moeilijker de vinger aan de pols te houden, wat resulteerde in het beëindigen van zijn voorzitterschap. Als laatste wapenfeit in die functie is het hem gelukt een campagneleider aan te stellen zonder dat die dat in de gaten had.
Een echte sociaaldemocraat met een grote mond maar met een klein hartje.
Dank Boudewijn!

De crematie vindt plaats op 18 april om 11.30 uur in Crematorium Kruidenwijk, Almere Stad.