Door op 29 september 2017

Breng Almeerse kantorenmarkt op niveau

Op de Almeerse kantorenmarkt is al een tijdje sprake van problemen. In 2016 stond Almere op de derde plaats van de lijst met leegstand per gemeente. Nu de Nederlandse economie weer groeit wil de PvdA dat het college er alles aan doet om de Almeerse kantorenmarkt op niveau te brengen en heeft schriftelijke vragen gesteld.

In Almere is het leegstandspercentage van kantoren zo’n 30%. Dat is bijna twee keer meer dan het landelijke gemiddelde. De gemeente heeft sinds 2016 een aanjaagteam aangesteld om de transformatie van leegstaand kantoorvastgoed naar wonen te bevorderen. De fractie van de PvdA vindt dit onvoldoende en wil weten wat het college nog gaat doen om het overschot aan kantoren verder terug te dringen. PvdA’er Hassan Buyatui: “Een gemeente als Amsterdam kent een eigen kantorenstrategie. Almere heeft dat niet. Het college moet een visie hebben waarmee het overschot aan kantoorvloeren in Almere onder het landelijke percentage van 16% teruggedrongen kan worden.”

De PvdA spreekt van een mismatch tussen vraag en aanbod op de Almeerse kantorenmarkt. Buyatui: “Als je ervoor zorgt dat het aanbod op de kantorenmarkt in Almere overeenkomt met wat de gebruikers zoeken, dan haal je meer bedrijven naar Almere en dat is precies wat we willen. Almere heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de Schaalsprong, waarin duidelijk omschreven staat dat de stad moet groeien met 60.000 woningen en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de periode tot 2030. Meer bedrijven naar Almere halen betekent namelijk twee vliegen in één klap: leegstand kantoren terugdringen en meer werkgelegenheid in de stad realiseren.”
In tegenstelling tot de Almeerse kantorenmarkt, is de vraag naar kantoren in de gehele Randstad sterk toegenomen. In Amsterdam is de bouwstop voor kantoren zelfs opgeheven omdat ineens meer kantoren bijgebouwd moeten worden. De PvdA denkt dat hierdoor nieuwe kansen voor de Almeerse kantorenmarkt zijn ontstaan en roept het college op adequaat te handelen om deze kansen te benutten. Buyatui: “het kan niet zo zijn dat er in Amsterdam een tekort is aan kantoren, terwijl we in Almere nog steeds van een groot overschot spreken. We willen dat het college de bestaande samenwerking binnen MRA zo benut op de manier dat de Almeerse kantorenmarkt van deze ontwikkeling maximaal gaat profiteren. Almere betaalt overigens €1,50 per inwoner aan MRA.”
Het college heeft maximaal zes weken de tijd om de vragen van de PvdA te beantwoorden.