Door op 10 april 2016

Buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De PvdA fractie wil een heldere analyse om internationale bedrijven naar Almere te lokken. De PvdA gaat daarom met raad en college in gesprek over de vraag hoe het college er voor kan zorgen dat Almere meer profiteert van de buitenlandse investeringsprojecten.

Recordaantal
Almere werkt samen met de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer en Amsterdam binnen amsterdam inbusiness (aib) aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Aib is de acquisitieorganisatie van de regio Amsterdam. In 2015 vestigde zich een recordaantal van 140 nieuwe buitenlandse bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarvan slechts 5 binnen de grenzen van Almere. PvdA raadslid Buyatui: “De PvdA vindt het erg belangrijk dat buitenlandse bedrijven naar Almere komen en wil graag het gesprek met raad en college aangaan om de motieven van internationale investeerders om al dan niet voor Almere te kiezen te bespreken”.

Van de investeringsprojecten die de afgelopen vijf jaar in de MRA-regio hebben plaatsgevonden, komt maar liefst 80% in Amsterdam terecht. Buyatui: “Almere is Amsterdam niet. We hebben geen luchthaven, geen universiteit en geen musea. Het college moet duidelijker maken wat haar prioriteiten zijn om het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven in Almere te bevorderen”.

Aantrekkelijke vestigingslocatie
De gemeente probeert de attractiviteit van de vestigingslocaties op peil te houden. In het kader van het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) krijgt de gemeente tevens steun vanuit de provincie om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren. De sociaaldemocraten vinden dit echter niet genoeg. Buyatui: “Revitalisering van de bedrijventerreinen is prima, maar niet voldoende om buitenlandse bedrijven naar Almere te lokken. Almere heeft een heldere analyse nodig om te weten hoe we het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker kunnen maken. Naast kwaliteit van de bedrijventerreinen kunnen aspecten zoals bereikbaarheid, ICT-voorzieningen en woongenot daar ook bij helpen”.

Dit onderwerp wordt besproken op de Politieke Markt van donderdag 21 april aanstaande.