Burenruzies verleden tijd

11 oktober 2017

Harde muziek, geschreeuw, gescheld, stankoverlast. Dikke pech als je buren zich zo misdragen. Het liefst wil je dat het stopt, maar wat kun je er aan doen? Ze aanspreken op hun gedrag? Als je geluk hebt neemt de overlast dan af, maar vaak levert het alleen een grote bek op en gaat het gewoon door. Als je pech hebt leidt aanspreken tot een bedreiging of wordt je auto ’s nachts van voor tot achter bekrast. Voor je het weet voel je je niet meer veilig in je eigen huis. Je zou het misschien niet denken maar in een stad als Almere gaat het al snel om tussen de 50 en 100 casussen waarbij er sprake is van zware woonoverlast.

In dit soort situaties proberen gemeente, politie en (indien het een huurwoning betreft) de woningbouwcorporatie te zoeken naar een oplossing voor de overlast. Buurtbemiddeling is vaak een eerste stap (als er geen sprake is van strafbare feiten), maar dat leidt niet altijd tot een oplossing. De overtreffende trap van buurtbemiddeling is het ontbinden van de huurovereenkomst. Maar dat is gelijk een extreem instrument wat daarom bijna nooit wordt toegepast en bovendien alleen een optie is als het een huurwoning betreft. Kortom, deze problematiek kan niet goed aangepakt worden en mensen zitten vaak jaren in een situatie van woonoverlast. Er mist een instrument wat ingezet kan worden om zware woonoverlast adequaat aan te pakken.

Nadat ik de afgelopen jaren door verschillende bewoners over dit soort casussen ben benaderd ben ik eind 2016 op zoek gegaan een oplossing voor deze problematiek. Tijdens die zoektocht ben ik terecht gekomen bij de initiatiefwet Aanpak Woonoverlast van oud-Kamerlid Dijkhoff. Deze wet had als doel om de burgemeester de bevoegdheid te geven om gedragsaanwijzingen op te leggen bij woonoverlast. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de burgemeester iemand kan verplichten om na een bepaalde tijd geen harde muziek meer te draaien. Doet die persoon dat toch, dan kan deze persoon een forse dwangsom verwachten. Precies het instrument wat het mogelijk maakt om woonoverlast aan te pakken wanneer bemiddeling niet werkt en het ontbinden van de huurovereenkomst te extreem wordt gevonden of geen optie is.

Ondanks dat deze initiatiefwet nog niet was vastgesteld in de tweede kamer heb ik besloten om het onderwerp te agenderen op de politieke markt in Almere. Dat heb ik samen met de VVD gedaan. Tijdens deze bespreking heb ik samen met collega Ellian van de VVD gepleit voor een voorbereiding van onze gemeente op de komst van deze wet. Die bespreking leverde een toezegging van de burgemeester op. De burgemeester zegde toe de nodige voorbereidingen te treffen zodat wij in Almere z.s.m. de beschikking zouden hebben over dit instrument.

Vlak voor de zomer, ongeveer gelijk met de publicatie van de wet, is het instrument opgenomen in onze APV en daarmee was Almere de eerste gemeente in Nederland waar de burgemeester de bevoegdheid had om een gedragsaanwijzing op te leggen bij woonoverlast.

De komende tijd blijf ik de toepassing van dit instrument volgen in het vertrouwen dat het in veel situaties de redding kan zijn voor mensen die op dit moment slachtoffers zijn van woonoverlast.

Omdat iedereen zich veilig moet kunnen voelen, zeker thuis.

Kerim Iskender, PvdA Almere