Door op 19 december 2016

Burgemeester spreekt met ROC scholen over toekomst MBO onderwijs in Almere

ALMERE – Op uitnodiging van burgemeester Franc Weerwind, vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, heeft op donderdagavond 8 december een gesprek plaatsgevonden met leden van het college van bestuur van ROC Flevoland en ROC TOP. Het onderwerp van gesprek was de toekomst van de ROC’s in Almere. Dit naar aanleiding van het advies van de commissie “Leijnse”. Bij het gesprek waren een afvaardiging van het Almeerse bedrijfsleven en de directeur Windesheim Almere aanwezig, evenals raadsleden Hilde van Garderen (VVD) en Leida Höhle (PvdA).

Keuzevrijheid en kwaliteit van het onderwijs staan voorop

Op 9 juni heeft de gemeenteraad voor het eerst haar zorgen geuit over de keuzevrijheid en kwaliteit van het MBO onderwijs in Almere. Op 9 november heeft een delegatie van de raad hierover met de minister van Onderwijs gesproken. Van Garderen: “Naar aanleiding van het gesprek met de minister, die niet naar onze zorgen wilde luisteren, hebben we beide ROC’s uitgenodigd om op het stadhuis hun besluit te komen toelichten. Omdat dit besluit nu pas in januari 2017 verwacht wordt, heeft de burgemeester het initiatief genomen ze nu al uit te nodigen. Niet om over de inhoud van hun gesprekken te praten, maar vooral om onze betrokkenheid bij het onderwijs in Almere te laten zien.”

Jerzy Soetekouw (PvdA, mede initiatiefnemer): “Voor ons blijven keuzevrijheid in en kwaliteit van het onderwijs in Almere voorop staan. We zijn heel blij dat ook het Almeerse bedrijfsleven, vooral als het gaat om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en Windesheim onze zorgen delen en bij het gesprek aanwezig wilde zijn. Ook Aeres Hogeschool, die helaas niet bij het gesprek aanwezig kon zijn, geeft aan ruimte te zien in Almere voor twee ROC’s”.

 

Er is voldoende ruimte om te groeien

Eén van de belangrijke punten in het advies van de commissie Leijnse is dat de commissie aangeeft onvoldoende vertrouwen te hebben in de groei van Almere. Van Garderen: “Wij hebben duidelijk kunnen maken dat Almere juist wel gaat groeien. De twee ROC’s zien wij dus helemaal niet als concurrenten, maar juist als complementair: er is voldoende ruimte voor beide ROC’s om te groeien en naast elkaar te bestaan.” Soetekouw: “Daarom hebben wij aan de beide college van besturen gevraagd niet alleen te focussen op de optie om beide ROC’s samen te voegen, maar de optie om een hele nauwe samenwerking ook serieus te overwegen.”

Van Garderen: “ROC Flevoland en ROC TOP gaan hun gesprekken nu vervolgen en in januari hopen we daarvan een terugkoppeling te krijgen. Wij blijven het volgen!”