Door op 15 juni 2017

Cannabisteelt in Growing Green City Almere?

In Den Haag zetten politici de deur open voor legale cannabisteelt. Is dat een kans voor Almere? Op initiatief van PvdA, D66 en de SP zal de gemeenteraad daar donderdag een gesprek over voeren.

De Tweede Kamer heeft in februari jl. een initiatiefvoorstel aangenomen dat de deur open zet voor gereguleerde cannabisteelt in Nederland. In de landen die ons zijn voorgegaan, zoals Canada, de VS, en Israël, zie je momenteel dat daardoor een compleet nieuwe innovatieve bedrijfstak is ontstaan. Het beeld dat cannabis slechts een genotmiddel is schiet daarbij ernstig te kort. De toepassingen zijn haast eindeloos. Denk aan voedsel, medicijnen, industrie, milieu en energie. Het potentieel van cannabis is enorm en kan ons als samenleving in de toekomst veel brengen.

Door Almere neer te zetten als ideale vestigingsplaats voor cannabisteelt en gerelateerde innovatieve bedrijven, onderzoekers en industrie kan een krachtige innovatieve impuls gegeven worden aan onze stad. Dat is goed voor de werkgelegenheid en economie, maar ook voor de volksgezondheid en de veiligheid en niet te vergeten de ‘schatkist’. We zouden van een situatie waarin wij als samenleving vooral de nadelen ondervinden van cannabisteelt kunnen gaan naar een situatie waarbij wij vooral de voordelen ervan ondervinden.

Om de mogelijke voordelen voor onze stad te benutten moet nu gehandeld worden. Wij hebben daarom samen met D66 en de SP het initiatief genomen om het gesprek hierover in de raad van Almere te openen. Aanstaande donderdag staat een rondetafelgesprek over dit onderwerp op de agenda van de raad. Wij hebben voor dat gesprek diverse sprekers uitgenodigd om de mogelijke effecten voor Almere inzichtelijk te maken.

Wij kijken erg uit naar dit gesprek, maar natuurlijk nog meer naar het vervolg dat wij graag zouden zien dat het gesprek gaat krijgen. Acties van de raad die ertoe op korte termijn toe leiden dat Almere dé ideale vestigingsplaats voor cannabisteelt en daaraan gerelateerde innovatieve bedrijven, onderzoekers en industrie wordt!