Door op 28 februari 2014

Canvasactie in Stedenwijk met positief gevolg

Samen met Jerzy Soetekouw heb ik een paar weken geleden de bewoners van de Dokkumlaan huis aan huis bezocht om met hen te praten over de positieve en minder positieve punten van Stedenwijk Noord.

Veel bewoners van de Dokkumlaan gaven aan problemen te ervaren met het parkeren van hun auto. Stedenwijk Noord ligt aan de rand van het centrum en dicht bij het NS Station Almere Centrum, waarop in de parkeergarages en op de parkeerterreinen het betaald parkeren van toepassing is.

Aan de Dokkumlaan ligt een aantal parkeerterreintjes dat bestemd is voor de bewoners en hun gasten. Helaas gebruiken ook veel autobezitters – die na een korte rit de trein nemen om elders te werken – deze parkeerterreintjes om het betaald parkeren te ontlopen. Hetzelfde geldt voor een behoorlijk aantal mensen dat niet in Almere woont, maar wel in het centrum van Almere werkt.

Gevolg is dat deze terreinen overvol zijn (vooral van maandag t/m vrijdag) en bewoners hun auto niet kwijt kunnen. Een eventuele oplossing kan het invoeren van een blauwe zone zijn. Een behoorlijk aantal bewoners meldde ook dat zij dit graag zouden willen.

Naar aanleiding van dit verhaal hebben wij contact opgenomen met de afdeling parkeren van de gemeente Almere. Zij hebben ons toegezegd dat naar aanleiding van onze melding zij de bewoners van de Dokkumlaan zullen benaderen voor deelname aan een enquête over het al dan niet invoeren van een blauwe zone op de parkeerterreintjes.

De PvdA vindt participatie van bewoners belangrijk en vindt dat de bewoners van de Dokkumlaan zelf moeten kunnen bepalen of er wel of geen blauwe zone moet komen. Dankzij bemiddeling van de PvdA krijgen de bewoners binnenkort de mogelijkheid om zich daarover uit te spreken!

 

Ciska van Rijn

Vicefractievoorzitter PvdA Almere