21 januari 2014

De basis voor een fatsoenlijk bestaan

De Almeerse fractie van PvdA zet zich met hart en ziel in voor het scheppen van banen in Almere. Hoe doet ze dit, welke hobbels moet de fractie nemen en welke mogelijkheden zijn er om iedereen mee te laten doen?
Welke kansen ziet u om ieder zinvol bij de samenleving te betrekken?

De PvdA roept leden en belangstellenden op om over deze en andere vragen, die te maken hebben met het bieden van een fatsoenlijk bestaan aan alle Almeerders, in gesprek te gaan met de fractie van de PvdA. Dat gesprek wordt op dinsdag 28 januari 2014 gehouden in het PvdA-honk op het Bordes 10 in het centrum van Almere Stad. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Na een inleiding van Adriana Begeer over de rol van de gemeente bij werk en economie, kunnen de aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek. De vier discussiethema’s zijn ’Werk, re-integratie en jeugd’, ‘Werken en onderwijs’, ‘Arbeidsverdringing en valse concurrentie’ en ‘Versterking van de Economie.’

De gespreksleiders zullen vervolgens verslag doen van de resultaten van de discussies.