Door op 13 december 2013

De Cultuur van de Waarheid

Tijdens de laatste raadsbespreking over HAC bleken standpunten en waarheden ver uit elkaar te liggen. Er werd gesproken over een gespleten gemeenteraad, sterker er zouden zelfs twee gemeenteraden bestaan. Bij die laatste bespreking op de politieke markt stelde de PvdA voor een presentatie te houden over de huidige stand van zaken. Deze presentatie zou dan in de plaats komen van een door GroenLinks en Leefbaar Almere voorgestelde time-out. Leefbaar wil bij een dergelijke presentatie een breder geluid laten horen en heeft aangegeven graag een dergelijke presentatie te organiseren. Zo krijgt een goed idee meerdere vaders.

In eerste instantie leek het de PvdA wenselijk dat het college zou zorgen voor de presentatie van de “stand van zaken” en het “hoe nu verder”. Nu Leefbaar zich heeft opgeworpen en het een activiteit uit de raad zelf wordt, heeft de Partij van de Arbeid aangeboden om de presentatie in goede samenwerking te organiseren. Tijdens de presentatie zal er ruimte moeten zijn voor de veelheid van geluiden in de raad. En dat met respect voor elkaars opvattingen, zonder sprake van intimidatie.

Het standpunt van de PvdA mag duidelijk zijn: Wij zijn voor een Hectare Cultuur, kruisbestuiving vanuit diversiteit is aantrekkelijk. Cultuur wordt niet versnipperd, eilandjes worden samengevoegd en zo komt er meer samenwerking. Als een plan vijf wethouders overleeft, moet het wel duurzaam zijn. Maar dit terzijde. De HAC moet echter wel op een solide manier van start kunnen gaan. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om structureel €150.000 extra te reserveren voor de Hectare Almeerse Cultuur. Dat geld is nodig om de optimale variant volgens het plan van Van Mill uit te voeren.

De Partij van de Arbeid zou de PvdA niet zijn als die de veel besproken rechtspositie van de medewerkers van Casla zo maar zou laten schieten. Daar is de PvdA dan ook voor in de bres gesprongen. Nu Casla de keuze kan uitstellen en zelfstandig verder kan gaan is die kou uit de lucht. Dat neemt niet weg dat de PvdA verwacht dat ook Casla op gezette tijden de weg naar de Kunstlinie zal weten vinden. Voor Bonte Hond, Suburbia en OPA achten wij dit ook wenselijk. Let wel: op gezette tijden. Het gaat binnen de HAC vooral om concepten gebaseerd op de pijlers: Stadsforum, Schouwburg en Museum. De poppetjes zullen niet altijd dezelfde zijn en vullen zo wisselend het concept in.

De programmeur moet een echte duizendpoot zijn. Om echt eilandjes tot een Cultuur koninkrijk te smeden zou die duizendpoot ook een poot binnen het Holland Festival mogen hebben of in de Beurs van Berlage. Die samenwerking zou wel eens voor onverwacht verrassende en toegankelijke programma’s kunnen zorgen. Een vraag voor de toekomst: Zou een samenwerking tussen P60 in Amstelveen en onze De Meester ook mogelijk zijn?

Blijft het allemaal betaalbaar? Jawel. Onze wethouder Henk Mulder, ook wel Dé Miljardair genoemd, heeft voor een rijksbijdrage gezorgd, waarbij over 22 jaar jaarlijks € 7.000.000,- naar Almere komt. Daar kan ook de Almeerse cultuur enorm van profiteren. Komt het Glazen huis dan vanzelf naar Almere?

Dan rest nog maar een vraag: zou er in de commercieel te verhuren ruimte binnen de HAC toch ruimte voor een (culturele) Lidl zitten?

Op 13 januari 2014 zullen verschillende sprekers in de Schouwburg informatie verzorgen over de ontwikkelingen tot nu toe en de gedachten over de komende periode van de Hectare Cultuur.

At Kasbergen