21 mei 2013

De erfenis van Adri Duivesteijn

Nul20 is een tijdschrift dat een platform is voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. In het mei-nummer van Nul20 is een artikel opgenomen waarin de erfenis van Adri Duivesteijn wordt beschreven. Dat artikel is een exit-interview en is te vinden op de website van Nul20.