Door op 22 mei 2013

De kosten en baten van samenwerking in het Stadhuis

In de vorige raadsperiode is gebleken dat Almere nog 7 miljoen euro moet vinden om alle kosten van de gemeentelijke gebouwen te kunnen betalen. Een van de afspraken uit het coalitieakkoord is dat dat probleem wordt opgelost. Toch is de fractie van de Partij van de Arbeid akkoord gegaan met een verbouwing waarvoor nog niet elke euro ingeboekt kan worden. Een gesprek met fractievoorzitter John van der Pauw.

Waar komt het financieringsprobleem van de gemeentelijke gebouwen vandaan?

Gemeentelijke gebouwen zijn in het verleden gebouwd. Die kosten zijn toen betaald. Ook voor het normale onderhoud is jaarlijks geld beschikbaar. Voor echt groot onderhoud en vervanging is nog geen geld. Daarvoor is op termijn zo’n 7 miljoen euro nodig. Een van de afspraken uit het coalitieakkoord is dat dat probleem wordt opgelost. Dat is een opdracht voor de wethouder financiën, personeel en organisatie.

Hoe staat het met die opdracht?

De vorige wethouder heeft er naar laten kijken en aan laten rekenen. Vervolgens is gebleken dat er inderdaad zo’n 7 miljoen euro nodig is. Er is ook vastgesteld dat er op dit moment in de boekhouding van de gemeente geen ruimte is om dat geld opzij te zetten. De gemeente moet al behoorlijk veel bezuinigen. Toch zijn we daar niet blijven steken. Er is een Kadernota Vastgoedbeleid 2013 – 2020. Die bevat onder andere afspraken over het uitgeven van geld aan nieuwe gebouwen of verbouwingen.

Waren die afspraken belangrijk voor de verbouwing van de begane grond van het Stadhuis?

Ja, want de raad heeft afgesproken dat er voor de kosten van nieuwe gebouwen en voor verbouwingen dekking moet zijn. Dat wil zeggen dat het zeker moet zijn dat de kosten die gemaakt worden ook betaald zullen worden. En bij de verbouwingskosten van de begane grond was dat niet het geval. Er ontbrak nog € 500.000 om alle kosten te kunnen betalen. Het college hoopt dat gat te kunnen dichten met huurinkomsten waarvan niemand weet of die zullen komen en hoeveel het precies zal zijn. Tijdens de openbare bespreking van het voorstel bleek de Partij van de Arbeid als enige daar een probleem in te zien.

En de Partij van de Arbeid is toch akkoord gegaan?

Dat klopt. Alleen is de Partij van de Arbeid niet zomaar akkoord gegaan. We hebben heel duidelijk gemaakt dat dit eens en niet meer moet zijn. Bij volgende voorstellen waarbij geld nodig is voor nieuw vastgoed of een verbouwing verwacht de Partij van de Arbeid een deugdelijke dekking van de kosten.
Voor de Partij van de Arbeid is bij dit voorstel van groot belang geweest dat de nieuwe gebruikers UWV en de Kamer van Koophandel zijn. Daar kunnen Sociale Zaken en Economische Zaken van de gemeente over een tijdje dagelijks mee samen werken. Wij verwachten dat dat nuttig is bij het koppelen van Almeerse werkzoekende aan werkgevers. Daarom hebben we voor één keer onze hand over ons rode hart gestreken.